Untitled Document
header

כתב העת מספר חזק מספר חזק (בית ברל)

מספר חזק (בית ברל) - גיליון 20 (2000)

תוכן עניינים

רבותי ההיסטוריה (תולדות המתמטיקה)

טעות לעולם חוזר

אפשר גם אחרת (דרכים בהוראה)

מתמטיול בשבילי מכללת לוינסקי
מאת: אילנה דרוקר, אורנה רדאי ועדינה חכם אהרון
ספירת ימי הלימודים וחגיגת יום המאה
מאת: אביבה פשחור והדסה גינת, זווית רחבה

גיאומטריה (צורה ומרחב)

מחשבים בעולם

מחשבים בעולם
מאת: תמי גירון

מעניין לעניין (עקרונות, מושגים, שיטות וכללים)

המספרים הטבעיים
מאת: ד"ר בת שבע אילני ונאוה אלמוג
המורה כחוקר
מאת: ד"ר מיכל סוקניק

עלו ברשת (אתרים באינטרנט)

מתמטיקה ברשת
מאת: אורית וולמן
You are here