Untitled Document
header
דירוג משתמש:   / 1
נמוךגבוה 

כתב העת מספר חזק מספר חזק 2000

מספר חזק 2000 - גיליון 10 (תשס"ו, אוקטובר 2005)

תגובותיכם לכתב העת, חשובות לנו מאוד. אנא מלאו את טופס המשוב.

תוכן עניינים

כריכה
אודות ודבר המערכת

על המספר... עשר
מאת: תמי גירון

לגופו של עניין

עיקרון שובך היונים
מאת: פרופ' דן עמיר

צורת ההתנהגות של ערך השבר ככלי להבנת מושגים במתמטיקה
מאת: ד"ר משה סטופל וד"ר שלמה חריר

רגע... חושבים

בעיות מעניינות
ליקטה ועיבדה ד"ר ג'ין אלברט

פתרונות לבעיות מגליון 9
מאת: תמי גירון

מכונית עתיקה מנצחת בראלי המתמטי
מאת: פרופ' מירי עמית וד"ר דניאלה לוזון

צורה ומרחב - גיאומטריה

הוראת הסימטריה באמצעות מגזרות נייר
מאת: חנה לב-זמיר

אפשר גם אחרת

מספרים שמספרים סיפור
מאת: דובי וייס

א-ב הסטורי

ג'ירולומו קרדנו
מאת: מרגרט פרוים

משחקי מתמטיקה

משחקי חשבון
מאת: ד"ר ג'ין אלברט

מחקר שימושי

הוראה והערכה של "שאלות פתוחות לחלוטין"
מאת: ד"ר שרה הרשקוביץ וד"ר רמה קלוויר

חדש על המדף

על הספר "הראלי המתמטי"
מאת: תמי גירון

על הספר "קיצור תולדות המתמטיקה" מאת פרופ' בנו ארבל
מאת: ד"ר בת שבע אילני

חינוך מתמטי בארץ ובעולם

הכנס השנתי של המורים למתמטיקה בישראל 2005
מאת: ד"ר שרה הרשקוביץ

You are here