Untitled Document
header
דירוג משתמש:   / 1
נמוךגבוה 

כתב העת מספר חזק מספר חזק 2000

מספר חזק 2000 - גיליון 11 (תשס"ו, אפריל 2006)

תגובותיכם לכתב העת, חשובות לנו מאוד. אנא מלאו את טופס המשוב.

תוכן עניינים

כריכה
אודות ודבר המערכת

א-ב היסטורי

סריניוואסה אינגר רמנוג'אן
מאת: מרגרט פרוים

אפשר גם אחרת

שימוש בהומור בהוראת המתמטיקה
מאת: ד"ר אלכס קופרמן

סיפורים על קטע באורך 5 וקטע באורך 3
מאת: ג'רי (גרשון) רוזן

משחקי מתמטיקה

משחקי חשבון
מאת: פרופ' אבי ברמן

מן השטח

ריבועים מגפרורים
מאת: חמדה ברונר

לגופו של עניין

על מספרים מיוחדים
מאת: ד"ר יוסי אלרן, מיכל אלרן

בניית ערך מספרי בעזרת ספרות ושימוש בפעולות ובסימני חשבון
מאת: ד"ר משה סטופל, ד"ר שלמה חריר

במקורות ובימינו

מספרים כערכים ואותיות כמספרים
מאת: ד"ר אברהם תורגמן

גישות בהוראה

מדוע כל כך קשה ללמד שברים?
מאת: פרופ' רון אהרוני

רגע... חושבים

בעיות מעניינות
מאת: ד"ר ג'ין אלברט

פתרונות לבעיות מגליון 10
מאת: ד"ר ג'ין אלברט

בעין מתמטית

תערוכת מתמטיקה

 

 

You are here