Untitled Document
header
דירוג משתמש:   / 1
נמוךגבוה 

כתב העת מספר חזק מספר חזק 2000

מספר חזק 2000 - גיליון 13 (תשס"ז, מאי 2007)

 
תגובותיכם לכתב העת, חשובות לנו מאוד. אנא מלאו את טופס המשוב.

תוכן עניינים

כריכה
אודות ודבר המערכת

א"ב הסטורי

תאלס
מאת: מרגרט פרוים

אשת חיל מי ימצא - מסע בתולדות הזמן
מאת: ד"ר אביקם גזית

מחקר שימושי

ידע מילולי אודות צורות גיאומטריות לפני לימוד גיאומטריה פורמלית
מאת: ד"ר וג'יה דאהר ואבתאסם עבדאלח'אלק

לגופו של עניין

מי צריך עוד סימן התחלקות ב-11
מאת: ד"ר מיכאל קורן

אפשר גם אחרת

בעיות מחכימות
מאת: ד"ר אברהם תורגמן

היתכן? או לא יתכן?
מאת: ד"ר פיטר סמובול, דורון לוין וטל קגליבסקי

לזכרה של תמר עץ הדר ז"ל

תמר עץ הדר - דוגמה ומופת לדמות חינוכית
מאת: רינה רייס

תמר עץ הדר - אשה של חזון
מאת: תלמה גביש

תמר עץ הדר
מאת: ד"ר אביקם גזית

 

 

You are here