Untitled Document
header
 קישורים  נושאים מתמטיים

קישורים בנושא מתמטיקה ואומנויות

על האמן אֶשֶר M. C. Escher בפייסבוק 
 
חגיגה לעיניים (המתמטיות) - מוצגים שיוצגו בקרוב בתערוכה כחלק מהכנס השנתי המשותף של האיגודים המתמטיים האמריקאים MAA ו- AMS.  
מתמטיקה ואומנות בתוך מבנים מקוביות לגו:

אמנות האוריגמי: בינות הקיפולים

תערוכה ניידת במסגרת המוזיאון למתמטיקה

אשליה אופטית במרחב (סרטון)

מעגלי תבואה מצגת מאת הרצל צליק

קישור לציורים מתמטיים של Crockett Johnson

גלריה מתמטית

מוסיקה פרקטלית

גיאומטריה ואמנות

פיסול בנייר

מאמרים בנושא מתמטיקה ומוסיקה ואתנומתמטיקה

האוריגמי והמתמטיקה שבו

The Art of M. ESCHER

האומנות והגיאומטריה של קיפול עיגולים - Wholemovement

קשרים בין מתמטיקה, אמנות, ארכיטקטורה ועיצוב

הוראת המתמטיקה לחטיבת הביניים דרך אמנות

מתמטיקה ואמנויות

מתמטיקה ומוסיקה - אפיון המתמטיקה הקצבית (כולל הפעלות מוסיקליות עם חומרי המחשה מתמטיים)

דגמים וסימטריה בשטיחים אוריינטלים

תוכנה לציור דגמים סימטריים

סימטריה (מתוך המלצת השבוע)

אוריגמי (מתוך המלצת השבוע)

מתמטיקה ואומנות שימושית (מתוך המלצת השבוע)

תמונות של ריצופים שנעשו ע"י ילדים והוראות ליצירת תמונות כאלו (בסגנון הציורים של אשר)

גשרים וקשרים בין מתמטיקה ואמנות: צורות וגופים, סימטריה, ריצופים, פרקטלים וכאוס.

Fibonacci Numbers and The Golden Section in Art, Architecture and Music

Math Awarness Month - April 2003, Mathematics ans Art

Mathematics and Music - Michael Beer

Mathematics and Music - Dave Rusin

On Mathematics and Music

Physics, Mathematics, and technology of Musicמילות מפתח: אומנות  فنون  אוריגמי  
You are here