Untitled Document
header
דירוג משתמש:   / 1
נמוךגבוה 

כתב העת מספר חזק מספר חזק 2000

מספר חזק 2000 - גיליון 15 (תשס"ח, פברואר 2008)

תגובותיכם לכתב העת, חשובות לנו מאוד. אנא מלאו את טופס המשוב.

תוכן עניינים

כריכה
אודות ודבר המערכת

על שישים

המספר 60 - בסיס הספירה של הבבלים בעת העתיקה
מאת: ד"ר אביקם גזית

מסע בין גופים
מאת: ג'רי רוזן

ויאמר "שישים למדינת ישראל"
מאת: ד"ר עדה קצף

א"ב היסטורי

אוקלידס
מאת: מרגרט פרוים

לגופו של עניין

בנייה גיאומטרית - הבעיות הקלאסיות
מאת: אסף דביר

אפשר גם אחרת

דף עבודה אחד - וריאציות רבות
מאת: אבתיסאם עבד אלח'אלק, ד"ר מיכל סוקניק

חופש ומתמטיקה
מאת: עמוס גואטה

רגע חושבים

בעיות מעניינות

פתרונות לשאלות מהאולימפידע מגליון 14
מאת: מירי בן-ארי

חידות על אי-ודאות
מאת: ד"ר אביקם גזית

לגיל הרך

משולשים ו"לא משולשים" בגן ילדים
מאת: פרופ' דינה תירוש ופרופ' פסיה צמיר

גישות בהוראה

אחוזים וריבוע האחוזים
מאת: ד"ר מיכאל קורן

על מדף הספרים

המקרה המוזר של הנמלים על המוט
מאת: פרופ' רון אהרוני

 

 

You are here