Untitled Document
header
דירוג משתמש:   / 1
נמוךגבוה 

כתב העת מספר חזק מספר חזק 2000

מספר חזק 2000 - גיליון 16 (תשס"ט, אפריל 2009)

תגובותיכם לכתב העת, חשובות לנו מאוד. אנא מלאו את טופס המשוב.

תוכן עניינים

כריכה
אודות ודבר המערכת

אפשר גם אחרת

מי צריך את לוח הכפל? האם אפשר לזרוק אותו?
מאת: ג'רי (גרשון) רוזן ז"ל

סיפורים אודות לא כלום והרבה מאוד
מאת: ד"ר אלכס פרידלנדר

צורה ומרחב

פעילויות בנושא Π והמעגל לתלמידי בית הספר היסודי
מאת: רונית בסן-צינצינטוס, רינת באור, מיכל בן שמעון, יפית בן בסט

לגופו של עניין

אלה תולדות π

בעיות גאוס
מאת: ד"ר פיטר סומובול, רועי יוסיבאש, אוריאל רוזן

גישות בהוראה

על אחוזים וריבוע האחוזים (חלק שני)
מאת: ד"ר מיכאל קורן

משחקי מתמטיקה

משחק ה-15

 

 

You are here