Untitled Document
header
דירוג משתמש:   / 2
נמוךגבוה 

כתב העת מספר חזק מספר חזק 2000

מספר חזק 2000 - גיליון 20 (תשע"ב, אוגוסט 2011)

תגובותיכם לכתב העת, חשובות לנו מאוד. אנא מלאו את טופס המשוב.

תוכן עניינים

כריכה
אודות ודבר המערכת

תולדות המתמטיקה

תולדות המתמטיקה - מבוא

תולדות המתמטיקה - מתמטיקה בבלית: אריתמטיקה
מאת: ד"ר עטרה שריקי

גיאומטריה במבט על

גיאומטריה "שמימית" במעגלי תבואה
מאת: קובי אלדר

אתגרי שרטוט

אתגרי שרטוט

פותרי הבעיות

בעיית הצפרדעים

 

 

You are here