Untitled Document
header
התפתחות מקצועית כנסים וימי עיון

סיכומי הרצאות מכנסים שנערכו בארץ

מצגות מהכנס הארצי השנתי להוראת מתמטיקה בחינוך היסודי, שהתקיים בנאות אפעל, 26.5.16.

מצגות מהכנס הארצי של החינוך המתמטי בבית-הספר היסודי, שהתקיים בוואהל סנטר, אוניברסיטת בר-אילן, 2.7.15. 

מצגות מתוך הכנס מתמטיקה כיצירה אשר התקיים מטעם המכללה האקדמית גליל מערבי ב- 24.12.14:

  1. פדגוגיה של חינוך ליצירתיות מתמטית - ד"ר אלעד שגב 
    מתוך הרצאתו של ד"ר שגב - תרגיל ביצירתיות שנעשה עם תלמידי כיתה ג (סרטון).
  2. מתמטיקה כיצירה של המוח האנושי - ד"ר ג'וני אוברמן 
  3. הסיפורים המפליאים של המתמטיקה - קלרה זיסקין
  4. הערכה חלופית במתמטיקה - ד"ר יניב ביטון 
    קישור ליישומון שמוצג בשקף מס' 16.

מצגות מתוך הכנס בצוותא - עיון משותף בחקר החינוך המתמטי-מדעי, שהתקיים ב- 31.3.14 במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין. 

סיכומי הרצאות מהכנס הארצי של החינוך המתמטי בבית-הספר היסודי: גיאומטריה מזוויות שונות, מרכז הכנסים שפיים, 3.7.13 (אתר הכנס)

סיכומי הרצאות מהכנס הארצי של החינוך המתמטי בבית-הספר היסודי: מיומנויות המאה ה- 21 בלמידה והוראה של מתמטיקה, 3.7.12.

ד"ר מיכל טבח: מורה הפועל בסביבה טכנולוגית: חקר מקרה בעזרת שתי תיאוריות.
מתוך הרצאתה שהתקיימה במסגרת סדרת ההרצאות "חושבים מתמטיקה" 29.3.12 אוניברסיטת חיפה.
You are here