Untitled Document
header
חומרי הוראה   חומרי הוראה למורים

אוגדן לפיתוח ראיה מרחבית לכיתות א-ב

האוגדן מיועד לעבודה עם קבוצות קטנות של תלמידים. כל פעילות משלבת התנסות, ודיון של קבוצת תלמידים עם מורה. הפעילויות משלבות עבודה עם אמצעי המחשה ויישומונים במחשב.

עורכת האוגדן: ברכה סגליס
כתיבה: ברכה סגליס, אבתיסאם עבד-אלחאלק
פיתוח יישומונים: מרינה סיניצקי
קראו והעירו: ד"ר ענת קלמר, תמי גירון
בקרה ויעוץ מתמטי: ד"ר איליה סיניצקי
תרגום לערבית: כואכב סיף


מבוא לאוגדן

פעולות החשבון ובניית מצולעים עם גפרורים arabic
פיתוח תובנות לגבי חישובים בפעולות החשבון בזמן בניית מצולעים.

בניית מצולעים שונים מקטע באורך נתון arabic
פיתוח תובנות לגבי שימור ההיקף בזמן שינוי צורה של מצולעים.

משולשים מתחברים arabic
פיתוח  תובנות  לגבי  יצירת  אוסף  משולשים  מחוברים.

מצולעים מגפרורים arabic
פיתוח תובנות לגבי הכרת מצולעים ובנייתם על-פי אילוצים.

הרכבת צורות ממשולשים arabic
פיתוח תובנות לגבי אפשרויות של יצירת מצולעים שונים ממספר נתון של משולשים משוכללים.

מדבקות בצבעים שונים על פאות של גופים arabic
פיתוח תובנות לגבי מבנה של קוביה, תיבה ופירמידות.

מכמה קוביות מורכב הגוף שבניתם? arabic
פיתוח תובנות לגבי חישוב נפח של גופים שווי נפח השונים בצורתם.

יצירת משולשים מקטע באורך נתון arabic
פיתוח תובנות לגבי שינוי משולשים תוך כדי שימור ההיקף. 

מה מסתתר בחלק המושחר? arabic
פיתוח תובנות לגבי כיסוי שטח של מצולע על-ידי פירוק והרכבה.

שימור ההיקף במשולשים שונים arabic
פיתוח תובנות לגבי שימור ההיקף בזמן שינוי אורכי הצלעות במשולשים. 

מדבקות על קוביות arabic
פיתוח תובנות ראשוניות לגבי הקשר שבין מספר הקוביות הבונות גוף לשטח הפנים של הגוף במקרה של גופים הבנויים מקוביות. 

קוביה ועוד קוביה arabic
בנייה משתיים, שלוש וארבע קוביות: פיתוח תובנות לגבי אפשרויות של הרכבת גופים מקוביות זהות.  You are here