Untitled Document
header
התפתחות מקצועית   כנסים וימי עיון

שיעור חקר בנושא "שטחים" בשילוב כלים טכנולוגיים

ענת לוי, בית ספר "כפר שמריהו", עת הדעת

 

שיעורי המתמטיקה בבית הספר "כפר שמריהו" מתנהלים ברובם בדרך של חקירה וגילוי. בדרך זו אנו מאפשרים לתלמידים להכיר אסטרטגיות שונות בפתרון בעיות. הפעילויות דורשות מהתלמידים להשתמש באסטרטגיות חשיבה מגוונות שאינן מתרכזות רק בשיטות החישוב ובתוצאה הסופית.

השיעור בנוי על-פי 4 שלבים עיקריים:
1) הצגת הבעיה – במליאה מוצגת סיטואציה בסרטון, ובעקבותיה מוצגת לתלמידים השאלה המרכזית שעליהם לחקור במהלך ההתנסות.
2) התמודדות עצמית – עבודה עצמית ביחידים או בזוגות לצורך חקר ולמידה. הלמידה מלווה בעזרים וביישומונים. בהתנסות ישנו דגש על מתן משוב מושכל על ביצועי התלמידים. המשוב נכתב על בסיס שגיאות הנפוצות בפרק הנלמד ובכלל, על-פי הידע הקיים בספרות המקצועית. המורה יכולה לעקוב אחר התלמידים במערכת ניהול הלמידה, לאתר תלמידים שמתקשים במשימה ולתת להם מענה, וכן להעריך את התוצרים של התלמידים כדי שישמשו בסיס לדיון המסכם.
3) דיון מסכם – במליאה נערך דיון בתוצרים של התלמידים והסקת המסקנות בעקבות החקר והלמידה. הדיון יכול להתנהל באמצעות מצגת ובה השאלות המרכזיות לדיון או באמצעות גלריה עם התוצרים הנבחרים של התלמידים. בחלק מהדיונים מועלה רעיון או נושא מתמטי נוסף על זה שעסקו בו התלמידים.
4) פעילויות נוספות – משחקים ממחושבים ועבודה בספר לתרגול הנושא.

במהלך ההרצאה אראה שיעור בנושא "שטחים" המבוסס על שיעור "עת הדעת" וקישורים נוספים ובעזרתו אדגים את מהלך השיעור.You are here