Untitled Document
header
חומרי הוראה   חומרי הוראה למורים

שיעורים מוסרטים

מדור זה מציג שיעורים מוסרטים לצד תאור כתוב של מערכי השיעורים. השיעורים נבנו בשיתוף פעולה בין הפיקוח על המתמטיקה במשרד החינוך ובין מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי והוא תוצר של עבודת צוות של מדריכים ומורים.


חקירת הקשר בין קוטר המעגל להיקפו: שיעור לפי מודל "פתרון בעיות"  (باللغة العربية)

השיעור מציג התנסות של תלמידים בבדיקת הקשר בין קוטר מעגל להיקפו, תחילה בעזרת מדבקות על גבי עיגול המשורטט על נייר ובהמשך בעזרת יישומון. מהלך החקר מתועד באקסל.
השיעור הוסרט בבית ספר יסודי א' בשפרעם. המורה: לינדה אבו עביד.
השיעור בשפה הערבית עם כתוביות בעברית.
לסרט.


מציאת השלם על-פי החלק עם צורות הפלא: שיעור לפי מודל "פתרון בעיות"  (باللغة العربية)

השיעור מציג התנסות של תלמידים בבניית צורה שלמה בהינתן חלק מהצורה, כלומר, בניית השלם על פי חלקו. 
השיעור מציג שילוב בין עבודה עם אמצעי המחשה, צורות הפלא, לסירוגין עם בנייה באמצעות יישומון של צורות פלא על לוח הכיתה.
השיעור הוסרט בבית ספר יסודי ג' באעבלין. המורה: ראיד שיח אחמד. השיעור בשפה הערבית.
לסרט;  למערך השיעור בעברית; למערך השיעור בערבית 


חיסור מספר חד-ספרתי ממספר דו-ספרתי עם פריטה

השיעור מציג אסטרטגיות שונות העולות מתשובות התלמידים לחיסור עם פריטה. 
ניתן לצפות בשימוש באמצעי המחשה לצד יישומונים תוך כדי הסברים של תלמידים את דרכי עבודתם.
השיעור הוסרט בבית ספר "אלומות" בעפולה עילית. המורה: סיגל יודוביץ'. המדריכה: מאיה לולקו.
לסרט;  למערך השיעור.


אותו שבר - חלקים שונים: מציאת חלקים מהשלם עם קיפולי נייר

בשיעור זה התלמידים מתנסים בזיהוי וביצירת מצולעים המהווים חלקים שונים מתוך השלם. העבודה משלבת קיפולי נייר וייצוג החלקים ביישומון.
השיעור הוסרט בבית ספר "נוף ים" באשדוד. המורה: מזל יעקב. המדריכה: טניה רקיטה.
לסרט;  למערך השיעור.
You are here