Untitled Document
header
חומרי למידה לתלמידים פעילויות לפי סוג

ק.ד.מ - משימות אתגר מתמטיות

משימות ק.ד.מ הן משימות העמקה הקשורות לנושאים הנלמדים בתכנית הלימודים ומיועדות לתלמידים המתעניינים במתמטיקה ומעוניינים לחקור, להתעמק ולדון בה. על התכנית;  רציונל.

You are here