Untitled Document
header
חומרי למידה לתלמידים  פעילויות לפי סוג 

גיאומטריה ועוד

המדור "גיאומטריה ועוד" מיועד לפעילויות המתחילות בגיאומטריה ומדידות וממשיכות לנושאים מתמטיים אחרים, ליישומים בחיי היום יום או לקישורים למקצועות אחרים.
הנושאים מתאימים לתכנית הלימודים במתמטיקה בכיתות השונות של ביה"ס.
בכל פעילות יש הרחבה לכיוונים שונים בעזרת השאלה: "ומה אם?" What If. המורה מוזמן להתאים את הפעילות לצרכי התלמידים ולהוסיף (ביחד איתם) שאלות משלו.


פעילויות בנושא שיקוף

זוויות arabic

מדידת נפח  arabic

גיאומטריה ושברים  arabic

תובנה מרחבית 2  arabic

בניית גופים הנדסיים  arabic

תובנה מרחבית 1  arabic

משפחת המרובעים  arabic

מצולעים  arabic

שטח: תובנה ומדידות  arabic

מדידות אורך  arabic

גיאומטריה ואמנות  arabic

פרקטלים  arabic

גופים  arabic

סימטריה סיבובית  arabic

סימטריה שיקופית  arabic

תכנון ועיצוב הדירה arabic

מרכז של צורות  arabicYou are here