מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

סיכומי הרצאות ומצגות מהכנס הארצי 3.7.12

מיומנויות המאה ה- 21 בלמידה והוראה של מתמטיקה

תודה רבה לכל המרצים על המצגות ששלחו!
המצגות לשימוש פרטי בלבד.

הרצאות המליאה:

מושבים מקבילים: