Untitled Document
header
חומרי למידה לתלמידים  פעילויות לפי סוג

פעילויות לפתיחת שיעור

מאגר זה מכיל אוסף רעיונות, בהם ניתן להשתמש בדקות הראשונות בכל שיעור, בנושא שאינו קשור בהכרח לנושא הנלמד בכיתה. ניתן לפרק כל פעילות למספר פעילויות ולערוך בהן שינויים בהתאם לרמת התלמידים.

תארים מתקדמים ולימודי המשך

תואר שני במגמה להוראת המדעים - אוניברסיטת בר-אילן

כנסים וימי עיון

קול קורא לקראת כנס ירושלים השישי בחינוך מתמטי new
לפרטים מלאים.

קישורים

You are here