Untitled Document
header
חומרי למידה לתלמידים  פעילויות לפי סוג

פעילויות לפתיחת שיעור

מאגר זה מכיל אוסף רעיונות, בהם ניתן להשתמש בדקות הראשונות בכל שיעור, בנושא שאינו קשור בהכרח לנושא הנלמד בכיתה. ניתן לפרק כל פעילות למספר פעילויות ולערוך בהן שינויים בהתאם לרמת התלמידים.

כנסים וימי עיון

מתמטיקה, אומנות ותרבות - מחקרים, שימושים והתנסויות המקשרים בין התחומים new
יום חמישי, 30 במרץ 2017, במטח, רחוב קלאוזנר 16, תל-אביב.

מספר חזק 2000 - גיליון 27

issue27-cover

קישורים

אביב הגיע, פסח בא

You are here