Untitled Document
header
חומרי למידה לתלמידים  פעילויות לפי סוג

פעילויות לפתיחת שיעור

מאגר זה מכיל אוסף רעיונות, בהם ניתן להשתמש בדקות הראשונות בכל שיעור, בנושא שאינו קשור בהכרח לנושא הנלמד בכיתה. ניתן לפרק כל פעילות למספר פעילויות ולערוך בהן שינויים בהתאם לרמת התלמידים.

You are here