Untitled Document
header

משחקי מתמטיקה

המרוץ עד ל- 37: עוד משחק מתמטי לשילוב בכיתה
מאת: גרייסי ויניצקי לנדמן
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 4, ספטמבר, 2002
תיאור: משחק המבוסס על המשחק "נים".

לוח הכפל על-גבי קוביות
מאת: עדנה כ"ץ
מתוך:  מספר חזק 2000, גיליון 4, ספטמבר, 2002
תיאור: משחק לתרגול משעשע של לוח הכפל.

קובייה ראשונית - משחק מתמטי
מאת:
גרייסי ויניצקי לנדמן
תוך:
מתוך:  מספר חזק 2000, גיליון 6, ספטמבר, 2003
תיאור: משחקים בהם משבצים מספרים בקודקודים של פאונים והצגת האסטרטגיה למשחקים אלה.

היו זמנים - משחק מתקופה אחרת
מאת: אליעזר טירקל
מתוך:
מספר חזק 2000, גיליון 6, ספטמבר, 2003
תיאור: משחק להכרת המספרים והפעולות בתחום ה- 20. (מתוך על המשמר, 1942).

משחק הדומינו בשירות המתמטיקה
מאת: צ'רנה נשר
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 7, מרץ, 2004
תיאור: הצעות למשחקי חשבון ולפעילויות חקר המבוססות על משחק הדומינו.

מורה מבוכים א: היסטוריה, סוגים ומאפיינים
מאת: ד"ר אברהם תורגמן
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 7, מרץ, 2004
תיאור: על סוגי מבוכים שונים ואל-מבוכים והצעות לאתרים שיש בהם מבוכים שונים.

חידת הסטומכיון
מאת: תמי גירון
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 7, מרץ, 2004
תיאור: על פאזל הבנוי מ- 14 מצולעים שמקורו במאה העשירית, ומעט הצעות לפעילויות וחקירה בעזרת הסטומכיון.

מורה מבוכים ב: כיצד פותרים וכיצד יוצרים?
מאת: ד"ר אברהם תורגמן
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 8, אוקטובר, 2004
תיאור: דרכים שונות לפתרון מבוכים וליצירתם, ועל הקשר שבין מבוכים לתורת הגרפים. הצעות לאתרים נוספים בנושא מבוכים.

משחקי חשבון
מאת: ד"ר ג'ין אלברט
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 10, אוקטובר, 2005
תיאור: על משחקי חשבון בשיעורי המתמטיקה בצרוף מספר דוגמאות למשחקים (המתאימים לכיתות ב ומעלה)

משחקי חשבון
מאת: פרופ' אבי ברמן
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 11, מאי, 2006
תיאור: על משחק העוסק במחלקים של מספרים. כללים למשחק וניתוח מתמטי של האסטרטגיות לפתרון.

מסע אל המספר 1
מאת: אברהם בלוך
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 12, נובמבר, 2006
תיאור: משחק שבמהלכו מציגים תרגילי חשבון פשוטים והצעות דידקטיות לחקירת האפשרויות המופיעות במשחק.

משחקי אסטרטגיה ככלי לפיתוח החשיבה
מאת: משה שטופל וגלעד הר-שפר
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 14, אוקטובר, 2007
תיאור: דיון במספר משחקי אסטרטגיה וחידות הגיון.מילות מפתח: משחקים מתמטיים  
You are here