מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

פעילויות להשתלמויות מורים

הפעילויות נכתבו ברמת הלומד הבוגר ומיועדות להשתלמויות מורים. בחלקן ניתן להשתמש כאמצעי העשרה לתלמידים מתקדמים, או להתאימן לנושאים הנלמדים בבית הספר היסודי.