Untitled Document
header

חומרי למידה לתלמידים  פעילויות לפי סוג

פתרון בעיות ומשימות חקר

עצור - סיסמה (א-ו) new
פעילות חשיבה בה התלמידים צריכים להרכיב סיסמאות מספרות שונות בשילוב אילוצים מתמטיים המתייחסים לקשרים וליחסים בין הספרות. הפעילות מורכבת ממשימות בדרגות קושי שונות.

הילד הסיני: סימטריה שיקופית, סיבובית וריצוף (ב-ו) 
במשימה זו מכינים התלמידים דמות של ילד סיני מתוך אחת היצירות של האמן אֶשֶר. במהלך המשימה הם נעזרים בפעולת שיקוף, בסימטריה סיבובית ובפעילות של ריצוף.

שנה מעוברת (א-ו) 
בפעילות זו התלמיד חוקר את לוח השנה הלועזית ולוח השנה העברית. תוך כדי החקירה הוא מבצע חישובים מתמטיים והשוואות המובילים אותו להבנת עיבור השנה העברית.

כפל במערך מלבני (ב) 
פעילות הממחישה באופן ויזואלי את המבנה הכיפלי במערך מלבני, ומזמנת חקירה וניתוח של חוק החילוף בפעולת הכפל, המחשת ייחודיותו של כפל ב- 1 והצגת מספר זוגי במערך מלבני בן 2 שורות.

פעילויות בנושא שיקוף (כיתות א-ב)

ספרים ומבצעים - מבולבלים? arabic
פעילות חקר לכיתות ה-ו.

נטיעות בט"ו בשבט arabic 
פעילות חקר לכיתות ה-ו.

מבנים מקוביות arabic 
פעילות חקר המתמקדת במציאת כל האפשרויות של בנית מבנים מקוביות על פי חוקיות נתונה.
הפעילות מתאימה לכיתות ד-ו.

כפל מצרי 
פעילות כפל ממצרים העתיקה, לכבוד פסח, העוסקת בדרך של המצרים לבצע את פעולת הכפל על בסיס "חיבור חוזר".
מתאים לכיתות ד-ו.

מציאת הפרשים arabic
פעילות חקר העוסקת בחיסור מספרים וגילוי תופעה המתקבלת לאחר מספר חזרות של חיסור. שילוב המחשב (יישומון או אקסל) מאפשר התנסויות והעלאת השערות לבדיקה.
מתאים לכיתות ד-ו.

כמה צורות שונות ניתן לקבל? arabic 
הפעילות עוסקת במיצוי כל האפשרויות לקבלת צורות שונות מגזירת אלכסון אחד או יותר במשושה הנתון.
מתאים לכיתות ד-ו.

קסם המכפלה arabic 
הפעילות מוצגת כקסם בתוך לוח וניסיון להבין מה עומד מאחורי הקסם.

כפל 99 arabic
פעילות העוסקת במעבר בין מכפלה ידועה של תרגיל כפל לתרגיל כפל אחר שאת מכפלתו צריך למצוא. מה צריך לעשות על מנת לעבור מהתרגיל הראשון לתרגיל השני? הבקשה היא לייצוגים שונים לפתרון הבעיה.

הסכום 13 arabic 
בעיית חקר, למציאת סכום המספרים הנמצאים במרכז צלעות ריבוע, בהינתן שהמספרים לאורכה של כל צלע מסתכמים ל- 13. בדף למורה תמצאו שתי גישות להתמודדות עם הבעיה.

בעיית ה- 400 arabic
בעיית חקר המעוררת דיון לגבי אסטרטגיות פתרון שונות ומאפשרת יצירתיות בדרכי הפתרון.

שוקולד בקופסה arabic
פעילות העוסקת בחלוקות שונות של 61 עיגולים המסודרים במשושה, בניסיון לגלות תבניות. בפתרון הבעיה, התלמידים מתבקשים להתחקות אחר דרכי החשיבה של הילדים המתוארים.

נעזרים באביזרים

גיאומטריה ועוד

ומה אם? - מה קורה לשאלה? גרסה מנוקדת arabic

חוקיות ודגמים

בעיות מעניינות 11

בעיות מעניינות 10פתרונות

מעולם הציפורים: פריטי מידע מעולם הציפורים המשמשים כבסיס נתונים לדיאגרמות מעניינות.

מהם הרמזים? דגמים בכיוונים שונים, תגובות

טרטליה - ניקולו פונטנו: תולדות חייו של טרטליה ודוגמאות למציאת חוקיות בדגמים שהציע טרטליה.

בעיות מעניינות 7 פתרונות

בעיות מעניינות 8פתרונות

בעיות מעניינות 9 - פתרונות

מה אפשר לעשות עם 9 מספרים ומשולש אחד ?

חיות בחווה

פירוק והרכבה של מצולעים

פעילות אינטגרטיבית עם מספרים ראשוניים

"פירמידת" מספרים - בעיה מתמטית טובה

חידת ה"סטומכיון"

טיול בפארק

משחק גולות, תגובות

בעיות מעניינות 5, פתרונות

משחק הכדורסל, תגובות

משולש על לוח מסמרים, תגובות

ריבועים והיקפים , תגובות

מהם הרמזים? דגמים בכיוונים שונים , תגובות

השלמת מספרים לפי הכלל: שתי פעילויות בהן יש להשלים מספרים על פי הכלל.

שבץ נא: במסגרת הפעילות יש לשבץ ארבעה מספרים לתוך תבנית על מנת להגיע לפסוקי אמת, תוך שימוש בארבע פעולות החשבון

חישובים מקריים: חקירת הקשר בין מספרים שווים בתוך מערך משבצות. פעילות במכפלות ובפעולות חשבון נוספות, תוך ניסיון להגיע להכללה. מצורף דף תשובות.

נלמד לשאול שאלות: חבור שאלות מתאימות לצורות ההנדסיות וליחסים ביניהן.

חיבור וחיסור עד מאה: חקירת סכומים על קודקודים נגדיים של מלבנים המונחים על מגבלות לוח המאה תוך נסיון להגיע להכללות. מצורף דף עם הערות מתודיות.

בית חרושת לכלי רכב: חקירת האפשרויות השונות להרכבת כלי רכב עפ"י מגבלות מסוימות.

מספרים ראשוניים: פעילות למציאת זוגות של מספרים ראשוניים שסכומם מספר ראשוני נתון, ופעילות של צביעת המספרים הראשוניים על מנת לראות שלא מתקבלת דוגמה.

כפל במעגל (עד מאה): פעילות מעניינת המיועדת לחזרה על לוח הכפל ע"י חיבור בקווים של הספרות האחרונות מכל אחת מהכפולות 1 עד 9 המסומנות במעגל.

משולש פסקל: פעילויות הקשורות למשולש פסקל, כולל פעילות משעשעת ליצירת פרח צבעוני.

הקשר הצרפתי: בעיה בה יש לקבוע את מספר מסילות הברזל המחברות עשר ערים בצרפת. כן מובאת בעיה דומה בה יש לקבוע את מספר ברכות השלום הנאמרות. יש צורך באיסוף הנתונים, ומציאת נוסחה כללית לפתרון. מצורף דף תשובות.

מתמטיקה מכוכב אחר: תרגילים שבהם הפעולות המתמטיות מסתתרות מאחורי סימול כלשהו. צריך לזהות מה מבצעת כל פעולה, ולחבר בעיות דומות. מצורף דף תשובות.

ארבע פעולות חשבון: מציאת הפעולה המשותפת המקשרת זוגות של מספרים.

חזקות: פעילויות בנושא חזקות, הן של מספרים שלמים והן של מספרים עשרוניים. חלקן דורשות חקירה וחלקן משעשעות.

חוקיות בטבלאות מספרים: מציאת חוקיות מסוימת הקיימת בין קבוצות של מספרים.

בארץ המשושים: צריך למצוא כמה עצים יהיו בגן העשוי ממשושים ההולכים וגדלים בעלי קודקוד משותף. יש לערוך את הנתונים בטבלה ולהסיק מסקנות. מצורף דף תשובות.

מספרים פלנדרומים: הצגת דרך לקבלת מספרים פלנדרומים. מצורף דף הערות מתודיות.

הגן העגול: יש לסמן מספר שבילים משתנה, בתוך גן עגול, תוך יצירת מספר מקסימלי של ערוגות.

חיצי מתמטיקה: פעילות הקשורה לפעולות חשבון בין מספרים. בפעילות זו הוחלפו סימני הפעולות בחיצים.

חיצי מתמטיקה בכוורת: פעולות של חיצי מתמטיקה על מספרים, המסודרים בצורת כוורת.

השלמת מספרים: השלמת מספרים בתבניות ריקות, עם אפשרות אחת לפתרון, עם מספר אפשרויות לפתרון וכאלו שאינן ניתנות לפתרון.

עיצוב בריצוף: פעילות חקר של סידור מרצפות בדוגמאות שונות לפי כללים הנקבעים מראש. מצורף דף פתרונות.

תורת הקבוצות: פעילות הדורשת ידיעת חיתוך קבוצות.

בעיות לוגיות: פעילות הדורשת מן התלמיד "מעקב" אחר השתנות של צורות, חקירה והכללה.

פעילות על לוח הכפל: פעילות הקשורה לחלק מלוח הכפל במטרה למצוא מכפלות שוות בתוך מלבנים. מצורף דף הערות מתודיות.

סדר פעולות בחשבון: שמונה תרגילים שונים עם אותם מספרים, כשמשתנה רק מקום הסוגריים והפעולות.

צביעת מפות: בעיית צביעת המפה, העוסקת בבדיקה של מספר הצבעים השונים שבעזרתם ניתן לצבוע מפה, על פי כללים מסוימים. מצורף דף פתרונות.

חקירה בלוח המאה: פעילות חקר בלוח מאה המובא בצורת משולש, בו יש למלא את המספרים 100 - 1 בשיטות שונות,ולזהות חוקיות.

מלנכוליה: פעילויות העוסקות בריבועי קסם. מובא ניתוח ריבועי הקסם של דירר ותמונה של דירר, הקרויה מלנכוליה, ליצירת ריבועי קסם של 3,3 5,5 7,7.

עודף מחמישים אגורות: בכמה אופנים ניתן לתת עודף עם שלושה סוגי מטבעות. מצורף פתרונות.

מתמטיקה בעזרת הגוף: הצעות לפעילויות עם תלמידים צעירים, המסייעות בהבנת מושגי יסוד, חיבור, כפל, חילוק לקבוצות, סדרות וצורות הנדסיות.

שיטתיות בחיבור חזקות: פעילות של חיבור טור חזקות מהמעלה השלישית תוך בדיקת הכלל.

ארוחה במסעדה: הרכבת תפריט לקבוצת אנשים בהגבלות שונות. פעילות לתלמיד בודד, או, לקבוצות בכיתה.

מגדלי חזקות: חקירת חזקות של מספרים, בעזרת ספירת ריבועים. מצורף דף הערות מתודיות

לוח הכפל במערכת צירים: סימון כפולות על גבי מערכת צירים ומציאת מחזוריות בגרף המתקבל. מצורפים דפי תשובות.

בעיות מעניינות 6 , פתרונות

בעיות מעניינות 4 , פתרונות

בעיות מעניינות 3 , פתרונות

בעיות מעניינות 1 , פתרונות

אלבום תמונות: יש לסדר תמונות בתוך אלבום, כאשר נתונות מידותיו של דף האלבום  ומידותיה של תמונה. מצורף דף תשובות.

מהו מספר הבית? מציאת מספרים המקיימים תנאים נתונים - מצורף דף פתרונות.

אתגרים: שלוש פעילויות שונות לשיבוץ מספרים וסימנים על מנת להגיע למספר מטרה.

קליעה למטרה- פעילות בנושא שברים: חקירה למציאת סכומים של שברים, על פי תנאים מוגדרים.

שטח והיקף של דגלים: מציאת שטחים והיקפים בדגלים מארצות שונות, ואיזה חלק הוא הצבע הכהה מכל הדגל.

שיבוץ 9 מספרים: התאמת הספרות 1-9 למקומן בתבניות קירות עפ"י סימנים גרפים קבועים ורמזים אלגבריים.

אתגר צורות ומספרים: פענוח פתגם ע"י מציאת המספר המסתתר מאחורי כל צורה,  באמצעות רמזים. מצורף פתרון.

תעלומות חשבוניות: חידות הגיון שעובדו עפ"י הספר הרוסי "חשבון מבדר" מאת אמניצקי ניקולי וסחרוב איון. מצורפים פתרונות לחידות.

ריצופים מעניינים א': בפעילות מובאות מרצפות שונות, שבעזרתן יש לרצף שטחים. מצורת מרצפת אחת, ניתן לרצף בדרכים שונות. הפעילות מתאימה כהכנה להוראת נושא השטח.

ריצופים מעניינים ב': בפעילות מובאות מרצפות שונות, שבעזרתן יש לרצף שטחים. מצורת מרצפת אחת, ניתן לרצף בדרכים שונות. הפעילות מתאימה כהכנה להוראת נושא השטח.

אומדן: אומדן קטרים של מעגלים ואומדן גודלן של זוויות.

ריצוף בפנטומינו: פעילויות שונות בעזרת פנטומינו (חמישה ריבועים צמודים): . ריצוף, מציאת היקפים לצורות שוות שטח, מציאת שטח.

שטחים והיקפים: שתי פעילויות למציאת שטח והיקף של צורות

משחק ריצופים: ארבעה משחקים בדרגות קושי שונות בהם יש לצבוע לוח בשבעה צבעים, לכסות את כל הלוח ולהשאיר צבע אחד חשוף לפי ההוראות. משחק ליחיד.

פירוק והרכבה של ריבוע: בפעילות זו יש לגזור ריבוע נתון, לחזור ולהרכיבו, וכן -  לבנות מצולעים שונים מן החלקים.

פירוק והרכבה של לוח שחמט: בפעילות מובא לוח שחמט שלם שמסומנים בו קווים לגזירה. יש לגזור את הלוח לפי הסימון ולהרכיבו מחדש.

בניית מצולעים מחלקי טנגרם (משחק): פעילויות ליצירת צורות ומצולעים שונים בעזרת חלקי הטנגרם (משחק סיני עתיק). בנוסף, מובאת טבלה המפרטת את האפשרויות השונות לבניית מצולעים מחלקי טנגרם.

חידת גזירה: פעילות לגזירת חלקים חופפים מצורה נתונה. מצורף פתרון לפעילות.

פעילויות גזירה וצביעה: הרכבת מתומן משוכלל מחלקים וצביעת ריבועים עפ"י תנאים נתונים. מצורף דף תשובות.

קיפולים של מצולעים משוכללים: יצירת משולש שווה-צלעות, מחומש משוכלל, מתומן ומשושה ע"י קיפולי נייר. מצורף דף הצעות מתודיות

מחומשים משוכללים: הצעת דרך לשרטט מחומש משוכלל, ורעיונות לשרטוט קישוטים שונים המבוססים על שרטוט מחומש.

משולשים: פעילות למציאת משולשים שונים ומצולעים נוספים מתוך שרטוט נתון.

פרחים בעציצים: לוח קיר מפעיל העוסק בבעיות מילוליות, מיועד לכיתות ג' - ד' 

בחנות הצעצועים: לוח קיר מפעיל העוסק בבעיות מילוליות, מיועד לכיתות ב' - ג'

על המספר שבע... , פתרונות

בעיות מעניינות 2 , פתרונות

מושגים מתמטיים: בחומר מובאים מושגים מתמטיים חשובים, והצעות לחיבור שאלות מעניינות בע"פ ובכתב. דף למורה.

השלמת נתונים לבעיות מילוליות: בעיות מילוליות בהן יש למצוא מיהו הנתון החסר על מנת לפתור את הבעיה. הנתונים החסרים נמצאים בתא זכרון.

שתי חידות המבוססות על עובדות: שתי חידות לוגיות המבוססות על עובדות. עריכה נכונה של עובדות אלו בטבלה, מסייעת לפתור אותן. מצורף דף תשובות.

חוגי נוער: בעיות מתורת הקבוצות, בהן צריך לחשב את מספר האיברים בקבוצה חלקית. לפתרון בעיות ניתן להיעזר בדיאגרמת ון. מצורף דף תשובות.

You are here