Untitled Document
header

קישורים  נושאים בחינוך מתמטי

נושאים בחינוך מתמטי - שונות

בלוג חדש עבור מורי מתמטיקה מטעם ה- NCTM: The National Council of Teachers of Mathematics
דיונים סביב משימות מתמטיות לפי שכבות גיל. 

רעיונות לפתיחת שנת הלימודים (אנגלית)

הרצאה: ידע בנושא שברים וחילוק ארוך מנבא הצלחה במתמטיקה (סרטון)

ידיעון משתלם להשתלם - חדשדש במשתלם

סרטונים העוסקים בחשיבה של ילדים צעירים בתחומי המתמטיקה והמדעים: חלק א'; חלק ב'

nrich: מועדון מתמטי עם שפע פעילויות

האתר של איגוד מורי המתמטיקה באנגליה

MathsNet: מאגר עשיר עם אפשרויות להפעלות שונות

אתר לילדים המתרגל נושאים מתמטיים במגוון דרכים

סרטונים על נושאים מתמטיים ויישומים מתמטיים בחיי היומיום

בריינפופ - סרטונים קצרים המסבירים מושגים מתמטיים

תכנית לימודים, דפי עבודה, דפי הערכה ועוד.

מערכי שיעור, כלים, מקורות וקישורים בתחומי המדע לכיתות גן-יב

ארגון בינלאומי למנהיגות בחינוך המתמטי

דוגמאות לקבילות של "מעגל מתמטי" (תלמידים, מורים, מנהלים ומתמטיקאים)

מבחר שאלות נפוצות ותשובות העולות בעקב מורים

אתר אינטראקטיבי למורים ותלמידים: מערכי שיעור, כלים, פעילויות ועוד

Illuminations - מבית NCTM מכיל כלים אינטראקטיביים, מערכי שיעור, סטנדרטים וקישורים למקורות הוראה נוספים.

מרכז לחקר ולימוד תכנית הלימודים במתמטיקה בארה"ב

לימוד מתמטיקה בבית (homeschooling): שיעורים והוראה; בלוג

מסמך הבנות ליצירת בסיס משותף בין המתמטיקה הרפורמית ומתמטיקה הבסיסית

רעיונות ומשימות לעריכת יריד בית ספרי

תכנית הפעלה במתמטיקה לילדים והורים

מדוע כדאי להיות מורה למתמטיקה

פעילויות כיתתיות ללימוד מתמטיקה באמצעות תנועה ופעולה

הפורום המתמטי: אתר לתלמידים המכיל, בין היתר, אוסף גדול של חידות ובעיות בנושאים שונים.

הפורום המתמטי: חיפוש דרך האתר על-פי גיל ועל-פי נושא: יישומונים, פעילויות, מערכי שיעור, עבודה עם מחשבים, מחשבונים וגיליונות אלקטרוניים.

סרטי וידאו המדגימים פתרון בעיות לתלמידי כיתות היסוד הגבוהות וחטיבת הביניים בנושא מתמטיים שונים.

מאגר "בעיות השבוע" וחומרים נוספים לקידום תלמידים בכיתות הגבוהות של בית הספר היסודי וחטיבת הביניים.

 

 

You are here