Untitled Document
header

אתרים בחינוך מתמטי

מרכז ארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי 

האגף לחינוך קדם יסודי

האוניברסיטה הפתוחה - מתמטיקה

אוניברסיטת חיפה - החוג לחינוך מתמטי

אורט מתמטיקה - רשימת אתרים הקשורים למתמטיקה (כולל הסברים)

ארכימדס - שאלות שמתאים לשאול על סיפורים חשבוניים - חומרים שהועלו לאתר הקשורים לתכנית

אשכולות חשיבה - מרכזי חשיבה חוויתיים לפיתוח תהליכי חקר וחשיבה

אתגרים - מגזין חידות שבועי חידות לילדים ומבוגרים וכן מאמרים והפניות לאתרים מתמטיים

גלים - מתמטיקה

דוקים: שיעורים דיגיטאליים ויחידות לימוד במתמטיקה - מטעם עת הדעת 

דע גן - המרכז הארצי לקידום מתמטיקה מדע וטכנולוגיה בחינוך הקדם יסודי

המרכז לתכנון לימודים (מת"ל), מכללת קיי - דפי עבודה, פעילויות ומשחקים במתמטיקה

ה.ש.ב.ח.ה

חשבון 10

לדעת חשבון - שיטה להוראת חשבון ספר המורה, ספר התלמיד, מאמרים, ביבליוגרפיה ועוד

מטח - מתמטיקה מרכז לתלמידים, מרכז למורים ומדריכים, מרכז להורים

מכון ויצמן למדע - מכון דוידסון לחינוך מדעי

מנור - מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחטיבת הבינים (מכון וייצמן)

מכללת בית ברל - המרכז להוראת המתמטיקה

המשפט האחרון של פרמה - באתר של דוד שי

משתלם להשתלם

ספר ממוחשב: לראות מתמטיקה - פונקציות

עזרשת - מכללה ירושלים: סיוע מרחוק לתלמידים במתמטיקה

העמותה הישראלית לקידום החינוך המתמטי לכל

עת הדעת - תוכנת ניהול מתקדמת ותכנים אינטראקטיביים במקצועות מתמטיקה, עברית ואנגלית, המותאמים לתוכנית הלימודים של משרד החינוך לבתי הספר היסודיים

פשוט חשבון

הקטלוג של סנונית - מתמטיקה ההפניה לאתרים העוסקים במתמטיקה

קשר חם המרכז לקידום, שיפור וריענון החינוך המתמטי

שער למתמטיקה - אתר המתמטיקה של חיפה

תופסים גלים מערכת הוראה, למידה והערכה מבית "סנונית"

You are here