Untitled Document
header

קישורים  נושאים מתמטיים

קישורים בנושא הסתברות וניתוח סיכויים

מה הם הסיכויים למצוא את תאריך יום ההולדת בתוך המספר פאי?
קישור נוסף

"A Penny Flipped is Science Learned"
עריכת ניסוי לבדיקת ההסתברות של הטלת מטבע והשוואת התוצאות של בתי ספר שונים

The Random Number Service
- מספרים אקראיים (רנדומליים) וקבלת מספר רנדומלי. (אתר באנגלית)מילות מפתח: הסתברות  الاحتمال  
You are here