Untitled Document
header

חומרי למידה לתלמידים פעילויות לפי נושא

חקר נתונים

מעולם הציפורים: פריטי מידע מעולם הציפורים המשמשים כבסיס נתונים לדיאגרמות מעניינות.

 מילות מפתח: חקר נתונים  بحث معطيات  
You are here