Untitled Document
header
תוכניות לימודים פריסות לתוכנית הלימודים

הכנת תוכנית עבודה

הפריסות הבאות נתרמו על-ידי מדריכים ומורים. תוכן הפריסות הינו באחריות הכותבים.

תכנון הוראה למידה דיפרנציאלית ___ בית הספר הממלכתי "ויתקין", ראשל"צ ___ טבלה ריקה
תכנית עבודה חודשית במתמטיקה בית הספר הממלכתי "ויתקין", ראשל"צ טבלה ריקה
תכנית עבודה בעקבות מיפוי גלית שבתאי טבלה ריקה
תכנון פעילות שבועית ריטה מרסמן-קליירוף טבלה ריקה
תכנית עבודה בעקבות מבחן במתמטיקה איריס בליזובסקי טבלה ריקה
You are here