מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

פריסות לפי כיתות בהתאם לשיטות ההוראה (שנה"ל תש"ע)

הפריסות הבאות נתרמו על-ידי מדריכים ומורים. תוכן הפריסות הינו באחריות הכותבים.

פריסת פרקי הלימוד של כיתה א ____ חשבון 10 ____ פריסה מלאה
פריסת פרקי הלימוד של כיתה ב   חשבון 10 פריסה מלאה
פריסת פרקי הלימוד של כיתה ג חשבון 10 פריסה מלאה
פריסת פרקי הלימוד של כיתה ד חשבון 10 פריסה מלאה
פריסת פרקי הלימוד של כיתה ה חשבון 10 פריסה מלאה
פריסת פרקי הלימוד של כיתה ו
גרסה נוספת
חשבון 10 פריסה מלאה
__        
הצעה לתכנון ההוראה בכיתה א ה.ש.ב.ח.ה
הצעה לתכנון ההוראה בכיתה ב ה.ש.ב.ח.ה
הצעה לתכנון ההוראה בכיתה ג ה.ש.ב.ח.ה פריסה מלאה
__        
פריסת תכנית הלימודים לכיתה א כשרים והקשרים פריסה מלאה
פריסת תכנית הלימודים לכיתה ב כשרים והקשרים פריסה מלאה
פריסת תכנית הלימודים לכיתה ג כשרים והקשרים פריסה מלאה
פריסת תכנית הלימודים לכיתה ד כשרים והקשרים פריסה מלאה
פריסת תכנית הלימודים לכיתה ה כשרים והקשרים פריסה מלאה
פריסת תכנית הלימודים לכיתה ו כשרים והקשרים פריסה מלאה
__        
תכנית פעולה לכיתות א-ו בחשבון משתלם להשתלם פריסה מלאה
תכנית פעולה לכיתות א-ו בהנדסה משתלם להשתלם פריסה מלאה
__        
תכנית לימודים שנתית לכיתה א
מתמטיקה יסודית (סינגפור)
פריסה מלאה
תכנית לימודים שנתית לכיתה ב מתמטיקה יסודית (סינגפור) פריסה מלאה
תכנית לימודים שנתית לכיתה ג מתמטיקה יסודית (סינגפור) פריסה מלאה
תכנית לימודים שנתית לכיתה ד מתמטיקה יסודית (סינגפור)   פריסה מלאה
תכנית לימודים שנתית לכיתה ה   מתמטיקה יסודית (סינגפור) פריסה מלאה
תכנית לימודים שנתית לכיתה ו מתמטיקה יסודית (סינגפור) פריסה מלאה
__        
תכנית עבודה שנתית לכיתה א
פירוט העמודים
פשוט חשבון פריסה מלאה
תכנית עבודה שנתית לכיתה ב
פירוט העמודים
פשוט חשבון פריסה מלאה
תכנית עבודה שנתית לכיתה ג
פירוט העמודים
פשוט חשבון פריסה מלאה
תכנית עבודה שנתית לכיתה ד פשוט חשבון פריסה מלאה
פריסת תכנית הלימודים לכיתה ה פשוט חשבון פריסה מלאה
תכנית עבודה שנתית לכיתה ו
פירוט העמודים
פשוט חשבון פריסה מלאה
__        
הצעה למועדי הלימוד בחוברות "שבילים" - כיתה א שבילים פריסה מלאה
הצעה למועדי הלימוד בחוברות "שבילים" - כיתה ב שבילים פריסה מלאה
הצעה למועדי הלימוד בחוברות "שבילים" - כיתה ג שבילים פריסה מלאה
הצעה למועדי הלימוד בחוברות "שבילים" - כיתה ד שבילים פריסה מלאה
הצעה למועדי הלימוד בחוברות "שבילים" - כיתה ה שבילים פריסה מלאה
הצעה למועדי הלימוד בחוברות "שבילים" - כיתה ו שבילים פריסה מלאה