מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

פריסות הערוכות לפי תקופות

הפריסות הבאות נתרמו על-ידי מדריכים ומורים. תוכן הפריסות הינו באחריות הכותבים.

פריסה לשנת תשע"הלפי כיתות: 
אבגדהו 
צוות מדריכות מתמטיקה, מחוז ת"א פריסה מלאה
פריסה לשנת תשע"ד, לפי כיתות:
א, ב, ג, ד, ה, ו 
צוות מדריכות מתמטיקה, מחוז ת"א
 
פריסה מלאה
 
פריסה שנתית לכיתה __ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. __ טבלה ריקה
תכנית עבודה שנתית הצוות המתמטי של בי"ס בארי טבלה ריקה
תכנון תקופתי בהוראת המתמטיקה This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. טבלה ריקה
תכנית עבודה חודשית   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   טבלה ריקה
סיכום תכנית עבודה   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   טבלה ריקה
מודל לפריסה שנתית   מלי לוי   טבלה ריקה
תכנון שבועי במתמטיקה   מלי לוי   טבלה ריקה
תכנון שבועי במתמטיקה - קבוצתי   מלי לוי   טבלה ריקה
פריסה שנתית של תכנית הלימודים   ריטה מרסמן-קליירוף   טבלה ריקה
תכנון שנתי במתמטיקה (גרסת וורד)   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   פריסה מלאה
תזמון נושאים במתמטיקה (גרסת וורד)   נעמי זילברשטיין   פריסה מלאה
פריסת תכנית הלימודים, תשס"ו   מורות למתמטיקה במסגרת השתלמות בפסג"ה נתניה   טבלה ריקה