Untitled Document
header
תוכניות לימודים פריסות לתוכנית הלימודים

פריסות הערוכות לפי תקופות

הפריסות הבאות נתרמו על-ידי מדריכים ומורים. תוכן הפריסות הינו באחריות הכותבים.

פריסה לשנת תשע"הלפי כיתות: 
אבגדהו new
  צוות מדריכות מתמטיקה, מחוז ת"א   פריסה מלאה
פריסה לשנת תשע"ד, לפי כיתות:
א, ב, ג, ד, ה, ו 
  צוות מדריכות מתמטיקה, מחוז ת"א
 
  פריסה מלאה
 
פריסה שנתית לכיתה __ ג'ין אלברט __ טבלה ריקה
תכנית עבודה שנתית   הצוות המתמטי של בי"ס בארי   טבלה ריקה
תכנון תקופתי בהוראת המתמטיקה   שרי גלסמן   טבלה ריקה
תכנית עבודה חודשית   גלית שבתאי   טבלה ריקה
סיכום תכנית עבודה   גלית שבתאי   טבלה ריקה
מודל לפריסה שנתית   מלי לוי   טבלה ריקה
תכנון שבועי במתמטיקה   מלי לוי   טבלה ריקה
תכנון שבועי במתמטיקה - קבוצתי   מלי לוי   טבלה ריקה
פריסה שנתית של תכנית הלימודים   ריטה מרסמן-קליירוף   טבלה ריקה
תכנון שנתי במתמטיקה (גרסת וורד)   אסנת כץ   פריסה מלאה
תזמון נושאים במתמטיקה (גרסת וורד)   נעמי זילברשטיין   פריסה מלאה
פריסת תכנית הלימודים, תשס"ו   מורות למתמטיקה במסגרת השתלמות בפסג"ה נתניה   טבלה ריקה
 


מילות מפתח: פריסה  פריסות  
You are here