Untitled Document
header
תוכניות לימודים פריסות לתוכנית הלימודים

פריסות הערוכות לפי נושא הלימוד

הפריסות הבאות נתרמו על-ידי מדריכים ומורים. תוכן הפריסות הינו באחריות הכותבים.

גופים ונפחים בתכנית הלימודים החדשה
כיתות ב, ד, ו (בגרסת וורד)
__ לילי זאבי __ פריסה מלאה
פריסת אורך לפי נושאים
ג'ין אלברט
טבלה ריקה
פריסת נושא במתמטיקה בית הספר הממלכתי "ויתקין" טבלה ריקה
פריסת נושא מתמטי גלית שבתאי טבלה ריקה
תכנון וניתוח נושא ריטה מרסמן-קליירוף טבלה ריקה
פריסת נושא בית חינוך ויתקין טבלה ריקה
פריסת נושא נעמי זילברשטיין טבלה ריקה
מספרים ופעולות לכיתות ד-ו (גרסת וורד) יהודית בלאיש פריסה מלאה
תכנית שנתית בחשבון והנדסה לשכבת ד (גרסת וורד) רמי, סמדר, שלומית ולאה שמיר פריסה מלאה
תכנית לתלמידים מתקשים ומתקשים מאד (גרסת וורד) ג'ין אלברט פריסה מלאה
You are here