Untitled Document
header

חומרי למידה לתלמידים פעילויות לפי סוג

דפי תרגול


נקודות מיותרות 1: בפעילות זו יש למתוח קו מנקודה לנקודה לפי סדר המספרים שבסידרה. יש להתעלם מהנקודות שאינן שייכות לסידרה.

נקודות מיותרות 2: בפעילות זו יש למתוח קו מנקודה לנקודה לפי סדר המספרים שבסידרה. יש להתעלם מהנקודות שאינן שייכות לסידרה.

ישר המספרים: מציאת מספרים המתאימים למיקום מסוים על ישר המספרים.

משחק הרכבה לקטנים: פעילות לכיתות א'. גזירה והרכבה של תמונה ושורת מספרים. הצעה ליצור פעילות דומה ע"י הילדים.

מספרים ראשוניים: צביעת מספרים ראשוניים קטנים מ- 50 לקבלת ציור, העונה על חידה

נפת ארטוסתנס: בפעילות מוצגת נפת ארטוסתנס למציאת המספרים הראשוניים. מצורף דף פתרון.

גימטריה בצל האילנות: התאמה בין הגימטריה של כל ילד לגימטריה של כל עץ. מצורף דף תשובות.

זיהוי מקום הספרה: יצירת תמונה תוך צביעת משטחים עפ"י הוראת של קביעת מקום הספרה.

טעות אופטית: תרגול של לוח הכפל וסדר פעולות חשבון.

אוסף פעילויות לכיתות א-ב: שש פעילויות המיועדות לילדים בכיתות א' ב' , העוסקות בנושאים: זיהוי חוקיות, סדרות, מיון, יחסים במרחב, חיבור מספרים חד ספרתיים.

הוסף סימנים - חיבור וחיסור בתחום העשר, ספרתי זיהוי תבניות חיבוריות של שלשות מספרים

תשבץ חיבור - בפעילות זו יש לפתור תרגילי חיבור של מספרים רב-ספרתיים במספר חד- ולרשום אותם בתשבץ.

חיבור עד 13 - בפעילות זו פותרים תרגילי חיבור שסכומם עד 13

סימנים חסרים: בפעילות זו צריך להוסיף סימן + , - או = לפי התרגיל.

מספרים בקוביות: שבוץ מספרים בתוך מבנה נתון, כך שהסכום בכל שורה יהיה קבוע. מצורף דף פתרונות.

ארבעה משחקי סביבון: פעילויות לחנוכה בנושא חיבור, כפל ואסטרטגיה. כמויות ומספרים  פעילות לתלמידים

תרגילים שווים: בפעילות זו צריך למצוא בכל שורה תרגילים שהתוצאה שלהם שווה למספר נתון.

סחרחרת מספרים: השלמת מספרים הנמצאים על מעגל, כך שסכום שני מספרים סמוכים יהיה שווה לסכום של שני המספרים הנמצאים מולם. מצורף פתרון לבעיה.

השלמת סימנים: פעילות במספרים קטנים (עד 13). יש צורך להשלים סימנים נכונים (+ , - ,= ) בתרגילים נתונים.

מאחת עד שש: יש לשבץ את הספרות 6-1 בתבנית נתונה, כך שתתקבל תוצאה גדולה ביותר ו/או תוצאה קטנה ביותר. מצורף דף תשובות.

חיבור וחיסור עד 20: שלוש פעילויות למציאת תרגילים במערכי מספרים.

דומינו רבוע - חיסור עד15: יצירת רבוע ע"י התאמת החלקים זה לזה עפ"י תוצאות תרגילי החיסור.

עורכים קניות: פעילות לזיהוי מוצר עפ"י סכומים נתונים.

משחק "קריאת מחשבות": שני משחקים בהם יש לנחש מספרים ולגלות אותם בעזרת כרטיסיות . או בעזרת טבלה.

מספרי קסם: השלמת מספרים בריבועים עפ"י סכומים נתונים

קליעה למטרה: צריך להגיע לסכום מסוים באמצעות זריקת חיצים אל מטרות שעליהם מספרים.

משושה הקסם: השלמת מספרים ב"כוורת" על מנת להגיע לסכום זהה (38) בכל כיוון. השימוש . מותר רק פעם אחת בכל מספר שבין 1 ל- 19.מצורף דף פתרון.

ריבועי קסם ושעשועים: פעילות משעשעת בריבועי קסם ומשחק מסלולים.

החוליה החסרה: בפעילות זו, יש לבחור מספר לרשום אותו בחוליה א ולהתחיל לחשב בכוון החץ

כפל במעגל (עד מאה): פעילות מעניינת המיועדת לחזרה על לוח הכפל ע"י חיבור בקווים של הספרות האחרונות מכל אחת מהכפולות 1 עד 9 המסומנות במעגל.

רובוט התשובות: פעילות של כפל מספרים, וזיהוי התשובות בתוך רובוט מצויר.

חילוק עם שארית: תרגילי חילוק בתחום המאה. יש צורך בהחלטה איזה חלק של הציור לצבוע על פי כללים נתונים של גדול מ... וקטן מ...

שאריות: חילוק בתחום המאה כשצריך לפרסם על שלט חוצות את התרגילים שיש בהם שארית.

שבילי כפל: סימון שביל לפי כפולות של 7 ,3 ו - 9 בתוך ריבועים עם מספרים בתפזורת. מצורף דף תשובות.

מאחת עד שש: יש לשבץ את הספרות 6-1 בתבנית נתונה, כך שתתקבל תוצאה גדולה ביותר ו/או תוצאה קטנה ביותר. מצורף דף תשובות.

איך ייצא האסיר לחופשי? תרגילי כפל עד 100בתוך מערך מספרים. צביעת התשובות השגויות נותנת ציור.

מבוך מכפלות- הדרך אל הגזר: מבוך בו המעבר מחדר לחדר נעשה תוך חישוב או אומדן של תרגילי כפל

כפולות של 8 או של 13: שיבוץ הספרות 0-9 במבנה, תוך יצירת כפולות של מכל זוג. מצורף המספרים 8 או 13 פתרון והערות מתודיות.

לוח הכפל 12X12: לוחות מספרים של 1212בהם צריך לסמן את הכפולות של המספרים השונים, מתקבלות דוגמאות שונות. מצורף דף תשובות.

תשבצי כפל: השלמת מספרים חסרים, בתוך תשבצי כפל.

חילוק מספרים שלמים וקטנים: מיון מספרים שונים לפי מחלקיהם.

זיהוי מקום הספרה: יצירת תמונה תוך צביעת משטחים עפ"י תוצאות חישובי חזקות ומקום הספרה בתוצאה.

גורמים ומכפלות: מציאת גורמים למכפלות נתונות.

מבוך המכפלות: התקדמות במבוכים עפ"י מכפלות קבועות (כפולות 3, 7, 9). מצורף דף פתרונות.

כדור הקסם בעשרות שלמות: בפעילות זו צריך לחבר, לחסר, לכפול ולחלק בעשרות שלמות.

כדור הקסם במאות שלמות: בפעילות זו צריך למצוא את המחובר, המחסר, הגורם או המנה של מאות שלמות בהתאם לתוצאה

תשבצים בשברים פשוטים (פעולות בשברים): תשבצים העוסקים בפעולות בשברים פשוטים.

גלישה במדרון: תרגילים בארבע פעולות החשבון בשברים פשוטים.

לוח כפל מלכותי: כפל מספר מעורב במספר מעורב, על גבי לוח שחמט.

דוור ורוכבי אופניים (תרגילי שרשרת): בפעילות זו שלוש שאלות בתחום המאה.

צמצום שברים: חידה העוסקת בצמצום שברים, ביחס ובהיפוך מידות אנגליות למידות עשוריות. מצורף דף תשובות.

שרטוט שברים פשוטים:צריך לזהות שברים פשוטים בשרטוטים אחדים, ולבדוק מהו השבר המשורטט מספר פעמים רב מכולם.

שברים: חצי, שליש, רבע: צביעת שטחים בצבעים שונים, עפ"י תנאים אחדים. מצורף פתרון.

שריון של צב משברים: חצי, שליש, רבע: צביעת שטחים בצבעים שונים, עפ"י תנאים אחדים. מצורף דף תשובות.

שברים: חצי, רבע, שמינית: צביעת שטחים בצבעים שונים, עפ"י תנאים אחדים. מצורף דף תשובות.

מדוע האריה כועס? חידה שכדי לפותרה צריך לפתור תרגילי חיבור שברים פשוטים.

השלם והחלק: פעילות משעשעת של מציאת חלק מן השלם, ומציאת השלם עפ"י חלקו - כל זאת באמצעות לוח משבצות

עשרוניים - אחוזים - שברים (צביעה): פעילויות לתרגול ההפיכה משבר פשוט לשבר עשרוני ולאחוזים ע"י צביעת שטחים.

השלם לשלם אחד: פעילות משעשעת בחיבור וחיסור שברים פשוטים

מהו חצי? פעילויות למציאת חצי בריבועים ובמלבנים

גלגל קסמים: חיסור מספרים מעורבים, ושיבוץ התוצאות בגלגל.

ריבועי קסם בשברים פשוטים: פתרון תרגילי חיבור וחיסור שברים פשוטים ושיבוצם בריבוע קסם.

כמה קודקודים לכוכב? חיסור שברים עשרוניים וכפל שברים פשוטים. ע"י חיבור התשובות לפי סדר מוגדר מתקבל כוכב.

מבוך שברים פשוטים (השוואת שברים): מבוך שבו יש להתקדם בשביל שבו השבר גדול יותר.

כיצד תיטיב לראות? הפיכת מספרים מעורבים לשברים מדומים. התשובה המתקבלת היא תמונה של מיקרוסקופ.

תשבץ עשרוני: במסגרת הפעילות יש לפתור תרגילים במספרים עשרוניים ולשבץ הפתרונות בתשבץ. מצורף פתרון

משחק המסגרות: השלמת מספרים על פי תבניות צורה נתונות ופתרון תרגילי חיבור וחיסור במספרים עשרוניים.

תשבץ עשרוני: ריבוע קסם במספרים עשרוניים.

משפחת המרובעים: פעילות המסכמת את תכונות המרובעים לגבי:צלעות, זוויות, אלכסונים וסימטריה.

מבוך הארנבון והגזר(מצולעים): בפעילות צריך למצוא היקפי מצולעים שונים, ואח"כ למצוא נתיב שעובר דרך היקף מסוים אחד.

לוח הכפל במערכת צירים: סימון כפולות על גבי מערכת צירים ומציאת מחזוריות בגרף . המתקבל מצורפים דפי תשובות.
You are here