Untitled Document
header

בעין מתמטית

בעקבות מתמטיול בשבילי מכללת לוינסקי
מאת: אילנה דרוקר ועדינה חכם-אהרון
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 2, ספטמבר 2001
תיאור: דוגמאות למשימות בטיול העוסקות במתמטיקה, ולפעילויות מתמטיות בעקבות הטיול.

תערוכה במוזיאון הכט (אוניברסיטת חיפה) - מדידה ושקילה בימי קדם
מאת: עפרה רימון
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 2, ספטמבר 2001
תיאור: על תערוכת מדידה ושקילה ופעילויות מתמטיות לתלמידים המבקרים בתערוכה.

ביקור במרכז לאדריכלות ואסארלי
מאת: מרגרט פרוים
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 3, פברואר 2002
תיאור: על המרכז לאדריכלות ואסארלי שבצרפת.

האולם של המספר pi בפריס
מאת: מרגרט פרוים
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 4, ספטמבר 2002
תיאור: על תערוכה בנוגע לתולדות המספר pi בפריס.

טיול מתמטית בעכו
מאת: ג'רי (גרשון) רוזן
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 5, פברואר 2003
תיאור: חקירת ערכו של pi בעזרת עמודים במבצר הצלבני בעכו.

על תערוכת מתמטיקה
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 11, פברואר 2006
תיאור: על תערוכת המתמטיקה במוזיאון המדע ע"ש בלומפילד, בירושלים.

You are here