מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

ערכת הדרכה למורי מורים לכיתות ג-ו

ערכת ההדרכה מטפלת במספר היבטים מתוך הנושאים הבאים בתכנית הלימודים לכיתות ג-ו:
  • השבר הפשוט
  • ראייה מרחבית
  • פעולות במספרים שלמים

הערכה משלבת עבודה עם יישומונים ותוכנת גיליון אלקטרוני: אקסל. החלק הראשון של הערכה, בנושא השבר הפשוט, נכתב על ידי צוות המרכז להוראת המתמטיקה במכללה האקדמית בית ברל
החלקים השני והשלישי, בנושאים: ראייה מרחבית ופעולות במספרים שלמים, נכתבו על ידי This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
הערכה נכתבה בשיתוף מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.


השבר הפשוט (יחידות 1-3)

1. משמעות השבר (יחידת הוראה כפולה):

2. השוואת שברים, שברים שקולים וצפיפות מספרים (יחידת הוראה כפולה):
3. חיבור וחיסור שברים (יחידת הוראה כפולה):

ראיה מרחבית (יחידות 4-5)

4. פריסת קוביה:
5. גופים משוכללים:

פעולות במספרים שלמים (יחידות 6-11)

6. חילוק עם שארית - רמה א:
7. חילוק עם שארית - רמה ב:
8. פעולות בקו ישר - רמה א (תרגול פעולות החשבון, סדר הפעולות ויכולת האומדן):
9. פעולות בקו ישר - רמה ב (תרגול פעולות החשבון, סדר הפעולות ויכולת האומדן):
10. המטרה המספרית (תרגול ביטויים אלגבריים וסדר פעולות):