Untitled Document
header
חומרי למידה לתלמידים  פעילויות לפי סוג

דפי שאלות בנושאים שונים

מורים יכולים להשתמש בדפים כמאגר של שאלות, בהתאם לנושא הנלמד.
דפי השאלות שמורים כקבצי PDF, שלצפייה בהם נדרשת תוכנת Acrobat Reader הניתנת להורדה ממקום זה.

דפי שאלות לכיתה ו'

צוות פיתוח השאלות: ד"ר ג'ין אלברט, אבתיסאם עבד אל חאלק.

טבלת מיון שאלות החודש כתה ו' לפי נושא

ספטמבר 2004:  עברית; arabic == הנחיות למורה: עברית; arabic
אוקטובר 2004: עברית; arabic הנחיות למורה: עברית; arabic
נובמבר 2004: עברית; arabic הנחיות למורה: עברית; arabic
דצמבר 2004: עברית; arabic הנחיות למורה: עברית; arabic
ינואר 2005: עברית; arabic הנחיות למורה: עברית; arabic
פברואר 2005: עברית; arabic הנחיות למורה: עברית; arabic
מרץ 2005:  עברית; arabic הנחיות למורה: עברית; arabic
אפריל 2005: עברית; arabic הנחיות למורה: עברית; arabic

דפי שאלות לכיתות ג'-ד'

צוות פיתוח השאלות: ד"ר עלי עותמאן, ד"ר ג'ין אלברט, אבתיסאם עבד אל חאלק.

טבלת מיון השאלות ע"פ הנושאים

ספטמבר 2003: עברית;  arabic == הנחיות למורה: עברית; arabic
אוקטובר 2003: עברית; arabic הנחיות למורה: עברית; arabic
נובמבר 2003: עברית; arabic הנחיות למורה: עברית; arabic
דצמבר 2003: עברית; arabic הנחיות למורה: עברית; arabic
ינואר 2004: עברית; arabic הנחיות למורה: עברית; arabic
פברואר 2004: עברית; arabic הנחיות למורה: עברית; arabic
מרץ 2004: עברית; arabic הנחיות למורה: עברית; arabic
אפריל 2004: עברית; arabic הנחיות למורה: עברית; arabic

דפי שאלות לכיתה ה'

צוות פיתוח השאלות: ד"ר עלי עותמאן, נדא עמראן, אבתיסאם עבד אל חאלק.

טבלת מיון השאלות ע"פ הנושאים

הנחיות למורה: עברית;  arabic == אוקטובר 2002: עברית; arabic
הנחיות למורה: עברית; arabic נובמבר 2002 : עברית; arabic
הנחיות למורה: עברית; arabic דצמבר 2002: עברית; arabic
הנחיות למורה: עברית; arabic ינואר 2003: עברית; arabic
הנחיות למורה: עברית; arabic פברואר 2003: עברית; arabic

מרץ 2003: עברית; arabic
הנחיות למורה: עברית; arabic אפריל 2003: עברית; arabic

מאי 2003: עברית; arabic
הנחיות למורה: עברית יוני 2003: עברית
You are here