מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

חומרי ההתמקצעות: גיאומטריה - מודולה מתקדמת

מודולה להעמקת ידע המורים בגיאומטריה. בחומר משולבים היבטים דידקטיים כגון הכרת דרכי הוראה שונות, שילוב מחשב, הכרת טעויות וקשיים של תלמידים ועוד.
החומרים נכתבו על-ידי צוות מכון ויצמן למדע.

- מבוא

 1. ממשולשים למרובעים:
  א. מזוגות של משולשים למרובעים
  ב. ממשולשים למרובעים באמצעות שיקוף
  ג. ממשולשים למרובעים באמצעות סיבוב
 2. מרובעים:
  א. על תכונות והגדרות של מרובעים
  ב. מציאת הקשר בין קבוצות מרובעים
  ג. תכונות של אלכסונים במרובעים שונים
  ד. תנאים מספיקים ליצירת סוגים שונים של מרובעים
 3. משפט פיתגורס:
  - משפט פיתגורס
 4. חפיפה:
  א. תנאים מספיקים לחפיפה
  ב. משפטי חפיפה
  ג. הוכחות והפרכות
  ד. הוכחת משפטים
 5. שטחים של מצולעים:
  א. ממלבן למקבילית
  ב. גבהים לצלעות סמוכות
  ג. גבהים במשולש
  ד. שטח של משולש
  ה. שטחים של צורות נוספות
 6. מעגל ועיגול:
  א. היקף מעגל
  ב. שטח עיגול
 7. הגדלה, הקטנה ודמיון של צורות:
  א. הגדלה והקטנה בעזרת קווי ראיה
  ב. דמיון של צורות
  ג. דמיון משולשים
 8. מבנים מקוביות:
  א. ייצוגים שונים של מבנים מקוביות
  ב. בנייה באמצעות מחשב
  ג. מבטים שונים של מבנים
 9. זוויות ישרות במרחב:
  - זוויות ישרות במרחב
 10. מנסרות:
  א. סוגים וייצוגים של מנסרות
  ב. נפח ושטח פנים של מנסרה
 11. פירמידות:
  א. סוגים וייצוגים של פירמידות
  ב. נפח ושטח פנים של פירמידה
 12. גופי סיבוב:
  א. מדגלים לגופים
  ב. גליל
  ג. חרוט