Untitled Document
header
חומרי למידה לתלמידים פעילויות לפי נושא

כפל, חילוק וחזקות

כפל במערך מלבני (ב) new
הפעילות ממחישה באופן ויזואלי את המבנה הכיפלי במערך מלבני, ומזמנת חקירה וניתוח של חוק החילוף בפעולת הכפל, המחשת ייחודיותו של כפל ב- 1 והצגת מספר זוגי במערך מלבני בן 2 שורות.
 
שלושה בשורה (ד-ו) (הפעילות בעברית ובערבית)
הפעילות עוסקת בכפל מספרים המהווים איברים עוקבים בסדרות חשבוניות ובניסיון להבין את ההפרש בין המכפלות המתקבלות בין האיבר הראשון עם השלישי לבין מכפלת האיבר השני בעצמו.
 קובץ האקסל המשולב מאפשר התנסות ובדיקת מקרים רבים. לאחר בדיקה באקסל יש לבדוק על ידי פילוג המספרים מדוע מתקבל ההפרש הקבוע בכל סדרה חשבונית.

מה השארית? (ד-ה) (הפעילות בעברית ובערבית)
פעילות העוסקת בחילוק עם שארית תוך קישור ואיתור המנה והשארית בתוך לוח מספרים.

כפל וחילוק גרסא מנוקדת arabic

החוליה החסרה

נקודות מיותרות 1

כיצד אפשר לקבל זאת? arabic (מתוך המלצת השבוע)

משחק גולות, תגובות

בעיות מעניינות 2, פתרונות

איזה הכי גדול? פעילות לפתיחת שיעור

תרגילי כפל פעילות לפתיחת שיעור

רובוט התשובות: פעילות של כפל מספרים, וזיהוי התשובות בתוך רובוט מצויר.

ארבעה משחקי סביבון: פעילויות לחנוכה בנושא חיבור, כפל ואסטרטגיה.

ארוחה במסעדה: הרכבת תפריט לקבוצת אנשים בהגבלות שונות. פעילות לתלמיד בודד, או לקבוצות בכיתה.

משחק - חיבור, חיסור וכפל על לוח המאה: משחק בתחום המספרים שבין 1 ל-100 בפעולות חיבור, חיסור וכפל. המטרה ל"כבוש" את משבצת ה-50 או ה-100.

מספרים ראשוניים ופריקים (משחק בכרטיסיות): משחק קלפים עם מספרים פריקים ומספרים ראשוניים.

כפל במעגל (עד מאה): פעילות מעניינת המיועדת לחזרה על לוח הכפל ע"י חיבור בקווים של הספרות האחרונות מכל אחת מהכפולות 1 עד 9 המסומנות במעגל.

שאריות: חילוק בתחום המאה כשצריך לפרסם על שלט חוצות את התרגילים שיש בהם שארית.

חילוק עם שארית: תרגילי חילוק בתחום המאה. יש צורך בהחלטה איזה חלק של הציור לצבוע על פי כללים נתונים של גדול מ... וקטן מ...

שיטתיות בחיבור חזקות: פעילות של חיבור טור חזקות מהמעלה השלישית, תוך בדיקת הכלל.

שבילי כפל: סימון שביל לפי כפולות של 7 ,3 ו-9 בתוך ריבועים עם מספרים בתפזורת. מצורף דף תשובות.

משחקים - סימני התחלקות: שני משחקים קלים להכנה בנושא סימני ההתחלקות.

טרטליה - ניקולו פונטנו: תולדות חייו של טרטליה ודוגמאות למציאת חוקיות בדגמים שהציע טרטליה.

מאחת עד שש: יש לשבץ את הספרות -1 בתבנית נתונה, כך שתתקבל תוצאה גדולה ביותר ו/או תוצאה קטנה ביותר. מצורף דף תשובות.

איך ייצא האסיר לחופשי? תרגילי כפל עד 100 בתוך מערך מספרים. צביעת התשובות השגויות נותנת ציור.

חזקות: פעילויות בנושא חזקות, הן של מספרים שלמים והן של מספרים עשרוניים. חלקן דורשות חקירה וחלקן משעשעות.

מגדלי חזקות: חקירת חזקות של מספרים, בעזרת ספירת ריבועים. מצורף דף הערות מתודיות.

משחק על לוח המאה: משחק עם שתי קוביות משחק שעליהן מסומנות פעולות חשבון. ההתקדמות בלוח היא על פי התוצאה המתקבלת מביצוע הפעולה הרשומה על גבי הקוביה.

נפת ארטוסתנס: בפעילות מוצגת נפת ארטוסתנס למציאת המספרים הראשוניים. מצורף דף פתרון.

מבוך מכפלות - הדרך אל הגזר: מבוך בו המעבר מחדר לחדר נעשה תוך חישוב או אומדן של תרגילי כפל

חידות: חידה בה צריך להשלים ספרות בתוך תבנית כפל, וחידה בה צריך לבדוק אפשרויות שונות להגיע ממקום למקום.

גורמים ומכפלות: מציאת גורמים למכפלות נתונות.

מתמטיקה בעזרת הגוף: הצעות לפעילויות עם תלמידים צעירים, המסייעות בהבנת מושגי יסוד, חיבור, כפל, חילוק לקבוצות, סדרות וצורות הנדסיות.

מהו המספר? בניית מספר בעל עשר ספרות עפ"י נתונים מסוימים, תוך שימוש בסימני ההתחלקות.

השלמת מספרים: השלמת מספרים בתבניות ריקות, עם אפשרות אחת לפתרון, עם מספר אפשרויות לפתרון וכאלו שאינן ניתנות לפתרון.

חילוק מספרים שלמים וקטנים: מיון מספרים שונים לפי מחלקיהם.

כפולות של 8 או של 13:שיבוץ הספרות -0 במבנה, תוך יצירת כפולות של מכל זוג. מצורף המספרים 8 או 13 פתרון והערות מתודיות.

תשבצי כפל: השלמת מספרים חסרים, בתוך תשבצי כפל.

לוח הכפל 12X12: לוחות מספרים של 12X12  בהם צריך לסמן את הכפולות של המספרים השונים, מתקבלות דוגמאות שונות. מצורף דף תשובות.

לוח הכפל במערכת צירים: סימון כפולות על גבי מערכת צירים ומציאת מחזוריות בגרף המתקבל. מצורפים דפי תשובות.

פעילות על לוח הכפל: פעילות הקשורה לחלק מלוח הכפל במטרה למצוא מכפלות שוות בתוך מלבנים. מצורף דף הערות מתודיות.

זיהוי מקום הספרה: יצירת תמונה תוך צביעת משטחים עפ"י תוצאות חישובי חזקות ומקום הספרה בתוצאה.

מבוך המכפלות: התקדמות במבוכים עפ"י מכפלות קבועות (כפולות 3, 7, 9). מצורף דף פתרונות.

You are here