Untitled Document
header

printtechtalmidarbtecharb

הראשון שיצור ריבוע

תוכלו לשחק בשניים או מול המחשב.

כל אחד בתורו יבחר נקודה על הרשת (בעזרת הקלקה עם העכבר).

הנקודות של השחקן הפותח תהינה אדומות. הנקודות של השחקן השני, או של המחשב, תהיינה כחולות.

במשחק מול מחשב ניתן לבחור בין אם המחשב יהיה השחקן הראשון "Computer Starts" או שהתלמיד יתחיל לשחק ראשון (ברירת המחדל).

המנצח במשחק: הראשון שיצור 4 נקודות שניתנות לחיבור בקווים ליצירת ריבוע.

שאלות לאור המשחק:

  1. האם יש נקודה שטוב להתחיל ממנה?
  2. האם הצעד שאתה מציע הוא טוב? למה הצעת את הצעד הזה?
  3. למה לדעתך השחקן השני (או המחשב) עשה את הצעד הזה? האם זהו צעד טוב?
  4. איך אתה יודע שזה ריבוע?

מעובד מתוך NrichYou are here