Untitled Document
header
 

printtechtalmidarbtecharb


אילו מרובעים ניתן לקבל?
 

קפלו דף מלבני לאורכו לשני מלבנים חופפים.

המשיכו וקפלו אותו שוב, לרוחבו, לעוד שני מלבנים חופפים, כך שיתקבלו בפתיחת הדף 4 מלבנים כמתואר בשרטוט.

ציינו נקודה על כל קטע מארבעת הקטעים שהתקבלו (הקיפולים), וחברו את הנקודות בקטעים. 

arrow

 

 

 

 

 

חישבו ובדקו:

  • אילו מרובעים ניתן לקבל?
  • אילו מרובעים לא ניתן לקבל?
  • האם ניתן ליצור מרובע קעור?
  • האם האלכסונים של המרובע שהתקבל תמיד יהוו קווי סימטריה?
  • מה נקבל אם כל הנקודות יהיו באותו מרחק מהנקודה המרכזית?
  • מה נקבל אם רק זוג אחד של נקודות ימצא במרחק שווה מהנקודה המרכזית? האם יש יותר מאפשרות אחת?
תוכלו להתנסות בבניית המרובעים בתוכנת הגיאוגברה:
 
 

מעובד מתוך הרצאה של ג'וני אוברמן


You are here