Untitled Document
header
התפתחות מקצועית כנסים וימי עיון

מצגות וסיכומי הרצאות מימי עיון

מצגות מתוך יום עיון למורי מתמטיקה בבית-הספר היסודי בנושא למידה משמעותית במתמטיקה דרך יצירתיות אשר התקיים באוניברסיטת חיפה, 5.6.14:


מצגת מתוך יום עיון למורי מתמטיקה בבית-הספר היסודי בנושא למידה משמעותית במתמטיקה אשר התקיים במרכז המורים בבאר-שבע, 28.5.14: 


מצגת מתוך יום עיון למורי מתמטיקה בבית-הספר היסודי בנושא מתמטיקה? כל אחד יכול! כיצד נעצים את חוויית הלמידה? אשר התקיים בפסג"ה פתח-תקוה, 30.4.14: 


מצגות מתוך יום עיון למורי מתמטיקה בבית-הספר היסודי בנושא מתמטיקה - כל אחד יכול! מענה לתלמידים מתקשים, אשר התקיים בפסג"ה פתח-תקוה, 17.4.13: 


 מצגות מתוך יום עיון למורי מתמטיקה בבית-הספר היסודי בנושא מצוינות ופיתוח יצירתיות במתמטיקה, אשר התקיים באוניברסיטת חיפה, 5.2.13:


מצגות מתוך יום עיון למורי מתמטיקה בבית-הספר היסודי אשר התקיים באוניברסיטת חיפה, 15.10.12:

You are here