Untitled Document
header

שונות

מדוע לא קיים פרס נובל במתמטיקה?
מאת: מרגרט פרוים
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 5, פברואר 2003

מיהו המורה הטוב למתמטיקה?
מאת: 
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 
תיאור: עשרה מאפיינים למורה הטוב למתמטיקה כפי שעלו מסקר שנערך בקהילת העוסקים בחינוך מתמטי.

הכנס השנתי של המורים למתמטיקה בישראל 2005
מאת: ד"ר שרה הרשקוביץ
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 10, אוקטובר 2005
תיאור: דיווח והתרשמויות מהכנס.

אתנומתמטיקה: זיו פניה של המתמטיקה הבוקע ועולה מתרבויות תבל השונות
מאת: ד"ר עדה קצף
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 11, מאי 2006
תיאור: על אתנומתמטיקה, התפתחות, מושגים מתמטיים בהקשר תרבותי ורעיונות לשילוב האתנומתמטיקה בשיעורי המתמטיקה.

מתמטיקה עברית בעברית - בעקבות הספר "כליל החשבון" מאת: דוד פריהויזן, ברלין 1796
מאת: ד"ר אברהם תורגמן
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 12, נובמבר 2006

מתמטיקה מחויכת: המעושר
שלח: ד"ר אביקם גזית
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 22, יוני 2012

בית ספר יסודי לבנות בסינגפור
מאת: אילנה לבנברג ודורית פטקין
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 24, יוני 2013

You are here