Untitled Document
header

צעד ראשון

לקראת לימוד מושג המספר
מאת: ד"ר בת-שבע אילני
 מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 5, פברואר 2003
תיאור: משמעויות שונות של המספרים הטבעיים ופעילויות לגיל הרך מתוך "עוד מעט חשבון".

פיתוח ההבנה הגיאומטרית בגיל הרך
מאת: שרית קובלר
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 6, ספטמבר 2003
תיאור: מהי הבנה גיאומטרית? כיצד נשפר אותה בגיל הרך? כולל הצעות לפעילויות.

הערכה מובנית/חשבון פתוח: התכנית המתמטית של פרויקט תחיל"ה
מאת: ד"ר רות שיין
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 6, ספטמבר 2003
תיאור: על תכנית מתמטית לקידום ילדים בגיל הגן מעולי אתיופיה (כולל משימות אבחון בחשבון בתחום הכרת מושג המספר).

אוריגמי - בגן הילדים
מאת: אינה לדין
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 7, מרץ 2004
תיאור: על קיפולי נייר ופיתוח מושגים גיאומטריים בגל הילדים. הצעה לפעילות ודיווח על שיחה בגן.

מספרים, סמלים ומשמעות - כיצד הם חוברים יחדיו אצל ילדים צעירים?
מאת: ד"ר ניצה מרק-זגדון
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 12, נובמבר 2006
תיאור: מאמר תיאורטי על השלבים בלמידת המספרים בהיבטים שונים ועל החשיבה הסימבולית בהקשר של ייצוג מספרים.

צלילי המתמטיקה - מודל בין תחומי בהכשרת מורים למתמטיקה בגיל הרך ובכיתות היסוד
מאת: ד"ר יפעת סימפסון וד"ר דורית פטקין 
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 14, אוקטובר 2007
תיאור: על מודל המשלב אוריינות מוסיקלית עם רכישת מושגים מתמטיים.

משולשים ו"לא משולשים" בגן ילדים
מאת: פרופ' דינה תירוש ופרופ' פסיה צמיר
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 15, פברואר 2008

You are here