Untitled Document
header

עלו ברשת

גיאומטריה באמצעות אמנות
מאת: אורית וולמן
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 1, ינואר 2001
תיאור: מה ילדים בגיל הגן יכולים ללמוד על אמנות ומתמטיקה?

לוח מסמרים
מאת: דורית כהן
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 1, ינואר 2001
תיאור: אתר ובו פעילויות אינטראקטיביות על לוח המסמרים

אפקט המשולש הבלתי אפשרי
מאת: צליל טקץ
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 2, ספטמבר 2001
תיאור: חשיפה לאתרים בהם מוצג המשולש הבלתי אפשרי במתמטיקה, אמנות ובולים.

שטחים וריצופים
מאת: אורית וולמן
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 2, ספטמבר 2001
תיאור: חשיפה לאתרים העוסקים בריצופים.

גופים, גופים, גופים
מאת: צליל טקץ, שרה קרול
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 3, פברואר 2002
תיאור: אתרים בנושא גופים.

אריגת "עקומות"
מאת: יהודית בר-תקווה
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 3, פברואר 2002 
תיאור: על יצירת אשליה של קוים עקומים משרטוט קוים ישרים.

מתמטיקה מצרית
מאת: צליל טקץ
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 4, ספטמבר 2002
תיאור: עשייה מתמאית במצרים בנושאים שונים.

החשבונייה לדורותיה
מאת: צליל טקץ
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 5, פברואר 2003
תיאור: אתרים העוסקים בסוגי חשבוניות ושימושן המתמטי במקומות שונים בעולם.

אתר העוסק בצורות בלתי אפשריות
מאת: פרופ' גרשון אלבר
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 14, אוקטובר, 2007
תיאור: מבחר תמונות של צורות בלתי אפשריות.

You are here