Untitled Document
header

גישות בהוראה

מדוע קשה ללמד שברים?
מאת: פרופ' רון אהרוני
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 11, אפריל 2006
תיאור: על הקשר בין חילוק לשבר ונקודות נוספות להתייחסות בהוראת השבר הפשוט.

שיעור על חילוק בשבר כהדגמה לכמה עקרונות הוראה
מאת: פרופ' רון אהרוני
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 13, מאי 2007
תיאור: מספר עקרונות הוראה פשוטים ובסיסיים המומחשים בנושא חילוק בשבר, כולל שיחה עם תלמיד.

ניתוח סיפורי חשבון ככלי לפיתוח החשיבה המתמטית
מאת: פרופ' לוי רחמני
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 13, מאי 2007
תיאור: גישה להוראת שאלות מתמטיות המבוססת על שאילת שאלות ומיונן על-ידי התלמיד.

מבנים שחוזרים על עצמם בהוראת החשבון
מאת: אנה ליפוביצקי
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 13, מאי 2007
תיאור: הצגת רעיון שחוזר על עצמו בתכנית הלימודים והמחשה בעזרתם של עקרונות הקישוריות והספיראליות.

אחוזים וריבוע האחוזים
מאת: ד"ר מיכאל קורן
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 15, פברואר 2008

דו-שיח בין מורה לתלמיד וקידום ההבנה המתמטית: תכנית "ארכימדס" - החישוב בשירות החשיבה
מאת: פרופ' לוי רחמני
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 22, יוני 2012

You are here