Untitled Document
header

הערכה כמנוף ללמידה

טיפול בשגיאות של תלמידים באמצעות דיון מתמטי - בעיית הפרופורציה
מאת: ברכה סגליס
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 13, פברואר 2007
תיאור: תפיסת פרופורציה מוטעית וטיפול בעזרת שיחה ואמצעי המחשה.

מי מדבר על שגיאות? דיון בהכללות יתר של תלמידים
מאת: תמי גירון
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 13, פברואר 2007
תיאור: דיון שנערך והתפתח עם תלמידים בעקבות הכללת יתר שהוצגה כנימוק לשאלה במבחן.

תרומתן של בעיות בלתי שגרתיות
מאת: תמי גירון
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 17, נובמבר 2009

 

You are here