Untitled Document
header

לזכרם

לזכרו של פרופ' שמואל אביטל, 1915-2001
מאת: המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, הטכניון
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 2, ספטמבר 2001

היו דברים מעולם - דברים לזכרו של עמנואל יפה, 1911-1978
מאת: חניה יצחקי
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 4, ספטמבר 2002

לזכר ד"ר רות שיין
מאת: רבקה ארידן, ד"ר ג'ין אלברט, נלי וולף
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 9, מרץ 2005

אירוע הוראה מתמטי
מאת: נלי וולף
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 9, מרץ 2005 
תיאור:  על למידה מאירועים מתמטיים ועל שלושה אירועים, מתוך קורס שהעבירה ד"ר רות שיין במהלך השנים.

חשיבה אינטואיטיבית של ילדים בפתרון בעיות יחס ופרופורציה
מאת: אורנה לביא-מאיר
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 9, מרץ 2005  
תיאור: בעיות יחס ופרופורציה ותיאור פתרונות שונים של תלמידים (מבוסס על עבודה סמינריונית שהוגשה לרות שיין)

תמר עץ-הדר ז"ל: דוגמה ומופת לדמות חינוכית ומורת דרך - מורה לחיים
מאת: רינה וייס
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 13, מאי 2007

תמר עץ-הדר: אישה של חזון
מאת: תלמה גביש
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 13, מאי 2007

תמר עץ-הדר: האישה שהקדישה עשרות שנים לשיפור הוראת המתמטיקה בבית-הספר היסודי
מאת: ד"ר אביקם גזית
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 13, מאי 2007

דברים לזכרו של ד"ר שלמה חריר
מאת: צוות מכללת "שאנן"
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 18, אוגוסט 2010

דברים לזכרה של ד"ר נלי וולף
מאת: צוות המרצים והחברים במכללה לחינוך על שם קיי, באר-שבע
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 24, יוני 2013

לזכרו של פרופ' בנו ארבל
הספד מפי פרופ' דוד גילת
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 24, יוני 2013

You are here