Untitled Document
header

על המספר...

על המספר... 7
מאת: תמי גירון
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 7, מרץ 2004
תיאור: 7 בעיות על המספר 7.

פתרונות: על המספר... 7
מאת: תמי גירון 
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 7, מרץ 2004
תיאור: פתרונות לבעיות על המספר 7.

על המספר... 8
מאת: תמי גירון
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 8, אוקטובר 2004
תיאור: על המספר 8 ועוד 8 בעיות על המספר 8.

פתרונות: על המספר... 8
מאת: תמי גירון
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 8, אוקטובר 2004
תיאור: פתרונות לבעיות על המספר 8.

על המספר... 9
מאת: תמי גירון
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 9, מרץ 2005
תיאור: שיטות שונות לחישובים המבוססות על המספר 9 ובעיות נוספות.

על המספר 9 ביהדות
מאת: ד"ר אברהם תורגמן
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 9, מרץ 2005
תיאור: על החשיבות והייחוד שמייחסת היהדות למספר 9.

פתרונות: על המספר... 9
מאת: תמי גירון
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 9, מרץ 2005
תיאור: פתרונות לבעיות על המספר 9.

על המספר... 10
מאת: תמי גירון
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 10, אוקטובר 2005
תיאור: 10 בעיות על המספר 10.

פתרונות: על המספר... 10
מאת: תמי גירון
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 10, אוקטובר 2005
תיאור: פתרונות לבעיות על המספר 10.

על המספר... 11
מאת: תמי גירון
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 11, מאי 2006
תיאור: 11 פעילויות הקשורות למספר 11.

ועוד על המספר... 11
מאת: תמי גירון
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 11, מאי 2006

על המספר... 12
מאת: תמי גירון
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 12, נובמבר 2006
תיאור: 12 פעילויות ועובדות על המספר 12.

על המספר... 13
מאת: תמי גירון
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 13, מאי 2007
תיאור: 13 היבטים שונים (ביניהם בעיות מגוונות) הקשורים למספר 13.

המספר 60 - בסיס הספירה של הבבלים בעת העתיקה
מאת: ד"ר אביקם גזית
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 15, פברואר 2008

מסע בין גופים שונים הקשורים למספר 60
מאת: ג'רי רוזן
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 15, פברואר 2008

ויאמר: "שישים למדינת ישראל"
מאת: ד"ר עדה קצף
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 15, פברואר 2008

מה ללוח השנה העברי ולמספר 19?
מאת: חנה לב-זמיר
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 19, מרץ 2011

תנו כבוד למספר 20 - מספר שגור בתרבות המאיה
מאת: ד"ר עדה קצף
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 19, אוגוסט 2011

You are here