Untitled Document
header

מן המקורות

ערכים מדוייקים של pi במקורות היהדות
מאת: בועז צבאן, דוד גרבר
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 3, פברואר 2002
תיאור: על חישוב של פאי במקורות היהודיים.

בעיות מתמטיות בהלכה ובמקורות היהדות
מאת: פרופ' דניאל הרשקוביץ
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 3, פברואר 2002
תיאור: על ממוצעים משוקללים.

במעגל השנה - לוח השנה העברי
מאת: ד"ר דוד קורן
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 5, פברואר 2003
תיאור:  על דרך חישוב החודשים בלוח השנה העברי.

חשבון עיבור השנים על-פי הרמב"ם
מאת: ד"ר שרה הרשקוביץ
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 5, פברואר 2003
תיאור: מהי שנה מעוברת? פעילות חישובית להבהרת הנושא

לוח השנה המוסלמי
מאת: פרופ' משה שרון
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 5, פברואר 2003
תיאור: חישוב החודשים והשנים בלוח השנה המוסלמי.

דוד
מאת: ד"ר דוד קורן
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 6, ספטמבר 2003
תיאור: על פלינדרומים בלשון, בשירה ובעולם המספרים.

מספרים כערכים ואותיות כמספרים
מאת: ד"ר אברהם תורגמן
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 11, אפריל 2006
תיאור: על שיטות שונות של גימטריה ושימוש במספרים למטרות שונות.

You are here