Untitled Document
header

לשון נופל של מתמטיקה

מתמטיקה ושירה: האמנם דיכוטומיה?
מאת: יעקב שי-שביט
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 1, ינואר 2001
תיאור: על הקשר שבין מתמטיקה לשירה ושני שירים: "קווי מתאר" ו- "קו".

למספרים לא אכפת
מאת: שושנה יובל
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 2, ספטמבר 2001
תיאור: שיר ילדים מתוך הספר "ארבע זה מחרתיים של שתיים", בהוצאת כתר.

כיצד מונים?
מאת: פאלק היילפרין
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 3, פברואר 2002
תיאור: סיפורים קצרים מתוך הספר "מסיפורי חלם וחכמיה", בהוצאת יזרעאל, 1939.

כמה, כמה?
מאת: של סילברסטין
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 3, פברואר 2002
תיאור: שיר מתוך הספר "אור בעלית הגג", מאת של סילברסטין, בהוצאת ספרי עלית הגג, ידיעות אחרונות, ספרי חמד.

מתמטיקה, שפה, שירה - על משוררים מתמטיקאים ולהיפך
מאת: ד"ר אביקם גזית
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 4, ספטמבר 2002
תיאור: על משוררים שעסקו במתמטיקה ושירים שלהם (וגם של מחבר המאמר)

החייל האמיץ שוויק
מאת: ירוסלב האשק. תרגום: רות בונדי וחיים אייזק
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 5, פברואר 2003
תיאור: אסטרטגיות לזכור מספרים על-פי החייל האמיץ שוויק.

האיש שאהב מספרים
מאת: אסטבן גוטפריד
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 5, פברואר 2003
תיאור: על המחזה "האיש שאהב מספרים" - מחזה לילדים שמשולבות בו בעיות מתמטיות.

מתמטיקה בזירה הלשונית
מאת: רוביק רוזנטל
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 6, ספטמבר 2003
תיאור: אמירות וביטויים בשפה היומיומית שמשלבים את המילים "חשבון" ו"מספר". מתוך הספר "דיוקן העברית הישראלית", הוצאת עם-עובד, 2001.

קוביות האבן של סבא לזר
מאת: עדנה כ"ץ
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 7, מרץ 2004
תיאור: על קוביות האבן המוזכרות בספר "בביתו במדבר" מאת מאיר שלו.

מלחמת השברים
מאת: אפרים קישון
מתוך:
מספר חזק 2000, גיליון 9, מרץ 2005
תיאור: אב ובנו משתמשים במחשבון. מתוך הספר "ספר משפחתי", הוצאת ידיעות אחרונות, ספרי חמד, 1985.

You are here