Untitled Document
header

גיאומטריה

דואליות של גופים
מאת: שרה קרול
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 3, פברואר 2002
תיאור: על גופים דואליים הנלמדים בבית-הספר בהקשר ללימודי יוון העתיקה.

מעט מתמטיקה בעזרת טנגרם
מאת: רונאלד רייד. תרגום: ד"ר מיכל סוקניק
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 4, ספטמבר 2002
תיאור: חקירת צורות קמורות הנבנות בעזרת טנגרם. 

יחידת האורך מטר
מאת: ד"ר אילנה ארנון
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 4, ספטמבר 2002
תיאור: על הגדרת יחידת האורך מטר. 

המתמטיקה שבאוזן המן
מאת: תמי גירון
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 5, פברואר 2003
תיאור: חקירת מצולעים, משולשים ויחסי גודל שונים - הכל מתוך קיפולי אוזן המן. 

תלמידים כותבים בעיות מדידה
מאת: ד"ר אלכס פרידלנדר וד"ר ג'ין אלברט
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 8, אוקטובר 2004
תיאור: תיאור פעילות בכיתה ו המשלבת מדידה במספרים עשרוניים ויצירת בעיות מילוליות בידי התלמידים. 

פירוק והרכבה של מצולעים
מאת: ד"ר מלכה מאונטוויטן
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 8, אוקטובר 2004
תיאור: משימת חקר במהלכה גוזרים מרובעים וחוקרים את הצורות המתקבלות. 

מיפוי חזותי למשפחות המשולשים והמרובעים בעזרת דיאגרמת ון
מאת: ד"ר אברהם תורגמן
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 9, מרץ 2005
תיאור: הצגת הקשרים שבין משולשים ובין מרובעים בעזרת דיאגרמת ון. 

הוראה הסימטריה באמצעות מגזרות נייר
מאת: חנה לב-זמיר
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 10, אוקטובר 2005
תיאור: פעילויות המשלבות מגזרות נייר וניתוח הטרנספורמציות (שיקוף, הזזה וסיבוב) שניתן ללמוד באמצעותן. 

גיאומטריה מזווית אחרת
מאת: ג'רי רוזן
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 12, נובמבר 2006
תיאור: בעזרת קיפול פשוט של נייר אפשר לעסוק במעבר מהמישור למרחב וללמוד על זוויות, משולשים, מרובעים ומנסרות. כולל הצעות לפעילויות ודיווח מהכיתה. 

פיתוח ראייה מרחבית בקרב תלמידי בית-ספר יסודי בעזרת צורות בלתי אפשריות
מאת: א. שיריאקוב, ט. קופריאנץ, וא. גרידין. תרגום: חנה פודלקו וציפי פלנר
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 14, אוקטובר 2007
תיאור: מגוון פעילויות לפיתוח ראיה מרחבית בעזרת סרטוטים ותמונות של צורות בלתי אפשריות. 

אמצעי המחשה ללמידת נושא המשולש
מאת: ד"ר וג'יה דאהר, אבתיסאם עבד אל ח'אלק
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 17, נובמבר 2009

גיאומטריה "שמימית" במעגלי תבואה
מאת: קובי אלדר
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 20, אוגוסט 2011

אתגרי שרטוט
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 20, אוגוסט 2011

You are here