Untitled Document
header

מן השטח

מורים מקצועיים למתמטיקה: בבתי-הספר היסודיים - כן, אבל לא בבית-ספרנו
מאת: נורית לוין
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 1, ספטמבר 2001
תיאור: התחלת דיון בצורך בהתמקצעות מורים.

בעקבות המאמר "הבנה של ילדים את מושג השיוויון כבסיס לאלגברה"
מאת: ורדה וייס
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 1, ספטמבר 2001
תיאור: דיווח על התנסות בכיתה בעקבות מאמר, ועל המסקנות שעלו מההתנסות.

פעילות מתמטית הורים-תלמידים: האולימפידע, בית-ספר "גבעון", נשר
מאת: תמר לב
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 4, ספטמבר 2002
תיאור: על יום מתמטי תחרותי בבית-ספר "גבעון" בנשר.

סיפורו של גלעד
מאת: נאוה אזהרי
מתוך:
מספר חזק 2000, גיליון 4, ספטמבר 2002
תיאור: על אלגוריתמים שונים לפתרון כפל דו-ספרתי בדו-ספרתי.

תלמידים ומורים לומדים
מאת: אירית בלגזל ודנית קורן
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 5, פברואר 2003
תיאור: על פעילות (מתוך מאמר) בכיתה העוסקת בפיתוח חוש למספרים בתחום השברים (השוואת שברים).

בעיות מתמטיות שנשארו פתוחות - לתלמידים
מאת: נאוה קוצר
מתוך:
מספר חזק 2000, גיליון 5, פברואר 2003
תיאור: הצגת בעיה שלא נפתרה מעולם (העוסקת במספרים ראשוניים) לתלמידים.

טיול מוקדם בין אפס ואחד
מאת: חמדה אביגני
מתוך:
מספר חזק 2000, גיליון 6, ספטמבר 2003
תיאור: דיווח על דיון בכיתה ג העוסק הצפיפות המספרים.

בערוגת הגינה - כפל שברים פשוטים
מאת: שרי גלסמן ואיריס בליזובסקי
מתוך:
מספר חזק 2000, גיליון 7, מרץ 2004
תיאור: דיווח על פעילות בכיתה העוסקת בפתרון בעיה שבפתרונה כפל שברים.

אחד בעקבות שמונה - בית ספר אחד חוקר ובודק את המספר 8
מאת: גילה ילוז
מתוך:
מספר חזק 2000, גיליון 8, אוקטובר 2004
תיאור: תיאור יום מתמטי שכל הפעילויות בו (בתחום המספרים והפעולות ובגיאומטריה) היו סביב המספר 8.

מחפשים נעלמים ותובנות מתמטיות
מאת: סיגל בחרי
מתוך:
מספר חזק 2000, גיליון 8, אוקטובר 2004
תיאור: דיווח על פעילות בכיתה ו העוסקת במציאת נעלמים בפסוק שיש בו אילוצים (הנעלמים הם שברים).

פעילות אינטגרטיבית עם מספרים ראשוניים
מאת: מרגרט פרוים
מתוך:
מספר חזק 2000, גיליון 9, מרץ 2005
תיאור: דיוחח על פעילות שבמהלכה גילו התלמידים את המספרים הראשוניים ואת תכונותיהם.

מה אפשר לעשות עם 9 מספרים ומשולש אחד?
מאת: מירב אמסלם
מתוך:
מספר חזק 2000, גיליון 9, מרץ 2005
תיאור: דיווח על חקירה בכיתה בעקבות חידת משולש המספרים, הצגת דרכי הפתרון ומגוון הפתרונות.

ריבועים מגפרורים
מאת: חמדה ברונר
מתוך:
מספר חזק 2000, גיליון 11, אפריל 2006
תיאור: דיווח על פעילות חקר העוסקת במספר ריבועים על אסטרטגיות ופתרונות שונים של תלמידים.

זרקור מתוך הדרכה
מאת: שרית כהן-לוי וטובי מגדל
מתוך:
מספר חזק 2000, גיליון 12, נובמבר 2006
תיאור: על בית-ספר שהחליט להתמקד במתמטיקה ובתחום המתמטיקה בחקר דגמים בכיתות השונות. תיאור העבודה בבית-הספר ודוגמאות לפעילויות.

לאן נעלמה מחברת החשבון?
מאת: מפי מורים
מתוך:
מספר חזק 2000, גיליון 14, אוקטובר 2007
תיאור: סיכום תשובות מורים לשאלות העוסקות בשימוש במחברת בשיעורי חשבון.

תפיסת מנהלים והתייחסותם להוראת מתמטיקה בבית-ספרם: דיאלוג בין מדריך מרכז בפסג,ה לבין מנהלי בתי-הספר
מאת: רחלי בצלאל
מתוך:
מספר חזק 2000, גיליון 14, אוקטובר 2007
תיאור: דיווח על סקר שנערך בקרב מנהלי בתי-ספר, בו נשאלו על הוראת המתמטיקה בבית-ספרם.

גם עם פעילות שגרתית אפשר לפתח תובנות עמוקות
מאת: שולמית ברוור, דורית הוד
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 17, נובמבר 2009

חקר שיעור בתהליך - מודל לפיתוח מקצועי המוטמע בירושלים
מאת: נאוה אטד
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 17, נובמבר 2009

תשע בריבוע - מרכז חקר מתמטי
מאת: לילך הוכמן, נעמי חדד, ד"ר דורית פטקין
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 19, מרץ 2011

"רכבת השוויונות" בכיתה ב
מאת: חנה קלוז'ני
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 22, יוני 2012

התבטאויות של תלמידים כמשאב להעצמת ידע המורה ולעידוד הלמידה
מאת: ד"ר אורלי גוטליב
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 22, יוני 2012

מה הסיכויים? התנסות כאמצעי רב עצמה להבנה משמעותית בהסתברות
מאת: ד"ר אביקם גזית
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 23, ינואר 2013

אומדן בנושאים משקל, זמן ומרחק
מאת: רונית בסן צינצינטוס ורינת באור
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 24, יוני 2013

You are here