Untitled Document
header

על מדף הספרים

על הספר "אניגמה" מאת רוברט האריס
מאת: מרגרט פרוים
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 1, ינואר 2001
תיאור: על שימוש בעיתון ללימוד מתמטיקה בתפיסה דינאמית.

על גיליון "רוח אחרת" בנושא מתמטיקה
מאת: 
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 1, ינואר 2001
תיאור: על שימוש בעיתון ללימוד מתמטיקה בתפיסה דינאמית.

סקירת הספר "שטוחלנדיה" מאת אדווין אבוט
מאת: זיוה שחם
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 3, פברואר 2002
תיאור: על שימוש בעיתון ללימוד מתמטיקה בתפיסה דינאמית.

אוסף פעילויות בהשראת הספר "שטוחלנדיה"
מאת: ד"ר בבה שטרנברג
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 3, פברואר 2002
תיאור: על שימוש בעיתון ללימוד מתמטיקה בתפיסה דינאמית.

"המשפט האחרון של פרמה" - על הספר, מאת סיימון סינג
מאת: לבנה מילון ותמי רזוויג
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 4, ספטמבר 2002
תיאור: על שימוש בעיתון ללימוד מתמטיקה בתפיסה דינאמית.

"חומשי" - עיתון לעידוד המתמטיקה
מאת: ג'רי רוזן
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 4, ספטמבר 2002
תיאור: על שימוש בעיתון ללימוד מתמטיקה בתפיסה דינאמית.

מכתבי אהבה למתמטיקה
מאת: משה קליין
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 5, פברואר 2003
תיאור: על שימוש בעיתון ללימוד מתמטיקה בתפיסה דינאמית.

היו זמנים - ספר מתקופה אחרת
מאת: 
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 5, פברואר 2003
תיאור: על שימוש בעיתון ללימוד מתמטיקה בתפיסה דינאמית.

על הספר "אפס - ביוגרפיה של רעיון מסוכן" מאת צ'ארלס זייף
מאת: מרגרט פרוים
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 6, ספטמבר 2003
תיאור: על שימוש בעיתון ללימוד מתמטיקה בתפיסה דינאמית.

מחו"ג - מתמטיקה, חקר וגיליון אלקטרוני
מאת: אורית וולמן, תמר דרור ואיריס רוזמטל
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 8, אוקטובר 2004
תיאור: על שימוש בעיתון ללימוד מתמטיקה בתפיסה דינאמית.

על הספר "מצאתי!... אנשים שאהבו לחשוב ולחשב" מאת אביקם גזית
מאת: ד"ר בת-שבע אילני
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 9, מרץ 2005
תיאור: על שימוש בעיתון ללימוד מתמטיקה בתפיסה דינאמית.

על הספר "שליש לחלק לרבע - המחשבה שמאחורי החישוב" מאת מירה עופרן
מאת: פרופ' רון אהרוני
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 9, מרץ 2005
תיאור: על שימוש בעיתון ללימוד מתמטיקה בתפיסה דינאמית.

על הספר "הראלי המתמטי, לקט משימות נבחרות" מאת מירי עמית, דניאלה לוזון, שרה פריאנטה ופאינה חפץ
מאת: תמי גירון
מתוך: מספר מספר חזק 2000, גיליון 10, אוקטובר 2005
תיאור: על שימוש בעיתון ללימוד מתמטיקה בתפיסה דינאמית.

על הספר "קיצור תולדות המתמטיקה" מאת בנו ארבל
מאת: ד"ר בת-שבע אילני
מתוך: מספר מספר חזק 2000, גיליון 10, אוקטובר 2005
תיאור: על שימוש בעיתון ללימוד מתמטיקה בתפיסה דינאמית.

ספרים של פעם: "הוראת ההנדסה בבית-הספר היסודי"
מאת: ברוך בן-יהודה
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 14, אוקטובר 2007
תיאור: על שימוש בעיתון ללימוד מתמטיקה בתפיסה דינאמית.

אנה - פילוסופית, מתמטיקאית או ילדה קטנה עם היגיון בריא?
מאת: תמי גירון
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 14, אוקטובר 2007
תיאור: על שימוש בעיתון ללימוד מתמטיקה בתפיסה דינאמית.

המקרה המוזר של הנמלים על המוט
מאת: פרופ' רון אהרוני
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 15, פברואר 2008

You are here