מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

כנסים וימי עיון

כנסים וימי עיון מטעם מרכז המורים


כנסים וימי עיון אחרים

כנס ירושלים השביעי למחקר בחינוך מתמטי

הכנס יתקיים בימים שני ושלישי, כ"ב-כ"ג בשבט תשע״ט, 28-29 בינואר 2019, במרכז האקדמי "לב", ירושלים.

הכנס החמישי למדעי הלמידה בישראל: למידה בתחומי הדעת *חדש*

יום חמישי, 31 בינואר 2019, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל.


סיכומי הרצאות