Untitled Document
header
התפתחות מקצועית

כנסים וימי עיון

כנסים וימי עיון מטעם מרכז המורים


כנסים וימי עיון אחרים

סמינר בינלאומי בנושא הערכה מעצבת ממוחשבת במתמטיקה, בדגש על שימוש בכלים ממוחשבים בכיתת המתמטיקה
יום רביעי, 10 בינואר, 2018, כג בטבת התשע"ח, בין השעות 08:15-15:00 במצפור עופר אשר במגדל אשכול - אוניברסיטת חיפה.

כנס ירושלים השישי בחינוך מתמטי 
ימים ראשון ושני, י"ט'-כ' בשבט תשע"ח, 4 -5 בפברואר 2018.
הכנס בשיתוף המרכז האקדמי לב.


סיכומי הרצאות

You are here