מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

כנסים וימי עיון

כנסים וימי עיון מטעם מרכז המורים


כנסים וימי עיון אחרים

  • כנס ירושלים ה- 8 למחקר בחינוך מתמטי *חדש*
    10-11 בפברואר 2020.
    לאתר הכנס.

סיכומי הרצאות