מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

כנסים וימי עיון

כנסים וימי עיון מטעם מרכז המורים


כנסים וימי עיון אחרים

כנס ירושלים השביעי למחקר בחינוך מתמטי

הכנס יתקיים בימים שני ושלישי, כ"ב-כ"ג בשבט תשע״ט, 28-29 בינואר 2019, במרכז האקדמי "לב", ירושלים.


סיכומי הרצאות