מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

כנסים וימי עיון

כנסים וימי עיון מטעם מרכז המורים


כנסים וימי עיון אחרים

  • כנס ירושלים למחקר בחינוך מתמטי
    10-11 בפברואר 2020.

סיכומי הרצאות