מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

כנסים וימי עיון

כנסים וימי עיון מטעם מרכז המורים


כנסים וימי עיון אחרים

כנס החינוך המתמטי והמדעי: חדשנות במחקר ובפרקטיקה בהוראת מתמטיקה ומדעים
הכנס יעסוק בקשר בין המחקר האקדמי לעשייה החינוכית ובסוגיות מפתח בחינוך המתמטי והמדעי.
הכנס מטעם משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית - אגף א מדעים, מל"מ - המרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי ע"ש עמוס דה-שליט ובית הספר לחינוך - המרכז לחינוך מדעי טכנולוגי, אוניברסיטת תל-אביב.
הכנס יתקיים ביום ראשון, ט' בניסן תשע"ח, 25.3.2018 באולם בר שירה, אוניברסיטת תל אביב.
להזמנה ותכנית היום / להרשמה

סיכומי הרצאות